Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2023

Data   Oddział  Prelegent, temat 

6 maja  Poznań  Ewangelicki Dzień Kultury (link)
8 maja  Jaworze  Ks. Marek Londzin, 100 lat Diakonatu w Dzięgielowie
13 maja Katowice Walne Zebranie Delegatów PTEw (sprawozdawczo-wyborcze)
15 maja Warszawa Prof. Karol Karski, 50 lat Konkordii Leuenberskiej – wspólnoty ołtarza i ambony 
           Kościołów luterańskich, reformowanych i metodystycznych w Europie
16 maja Katowice Ks. Tadeusz Makula, Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa
           Adolfa
16 maja Ustroń  Śladami ojców wiary, cz. I.: projekcja filmu Ute Badury "Domy Pana" i prezentacja 
           Łukasza Sitka "Dolnośląskie kościoły ewangelickie"
18 maja Bielsko  Ks. Marek Twardzik, Duchowieństwo ewangelickie w Policji
25 maja Cieszyn  Władysława Magiera, Anna Szalbot ps. Rachela – życie i służba
26 maja Jaworze  Wycieczka do Sosnowca
26.05-3.06 Kraków V Dni Biblijne w Małopolsce 2023 "Wokół Biblii Brzeskiej w 460. rocznicę jej 
           pierwszego wydania"

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>