Archiwum

Ks. Adam Palion o misterium kobiety w Kościele łacińskim

Ks. dr Adam Palion


17 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Prelegentem zorganizowanego w katowickiej parafii wydarzenia był ks. dr Adam Palion, ksiądz Kościoła Rzymskokatolickiego, znany także w środowisku ewangelickim ze swoich licznych ekumenicznych inicjatyw. Tradycyjnie gościa przedstawiła słuchaczom prezes katowickiego Oddziału PTEw prof. Grażyna B. Szewczyk. Ks. Adam sprawuje swoją posługę w parafiach diecezji katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, jest doktorem teologii w zakresie teologii ekumenicznej, delegatem arcybiskupa ds. ekumenizmu oraz sekretarzem Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Jest również inicjatorem i organizatorem cyklu spotkań Akademii Ekumenicznej i Dialogu Międzyreligijnego odbywających się od 2015 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, które cieszą się znacznym zainteresowaniem. Duchowny zaprezentował wykład „Misterium kobiety w Kościele łacińskim z odcieniami ekumenicznymi”.

W ciekawym wystąpieniu ks. Palion przedstawił wizerunek kobiety od czasów starotestamentowych i różne podejście do posługi kobiet w swoim Kościele, po współczesne dostrzeganie roli kobiet dla rozwoju duchowego wiernych. Jak zaznaczył, w tradycji judaistycznej kobieta nie miała zbyt wysokiej pozycji, niemniej w Starym Testamencie, a także w przekazie nowotestamentowym spotykamy przykłady świadczące o tym, że kobiety także pouczały, upominały oraz prorokowały (prorokini Anna). W początkach Kościoła kobiety zgodnie z tą tradycją uczestniczyły w katechizacji, ewangelizacji, w niektórych wspólnotach miały również możliwość rozdawania komunii św. Kobiety obecne były podczas chrztu, który polegał na całkowitym zanurzeniu w wodzie, a ich obecność była ważna ze względów obyczajowych, gdy obrzędowi temu poddawały się inne kobiety. Prelegent pokazał w swoim wykładzie, że w pierwszych wiekach Kościoła kobiety były obecne jako diakonise w praktykach religijnych i pełniły wiele posług, do których należało sprawowanie sakramentu chrztu, namaszczenie chorych czy katechizowanie wiernych. Zmieniło się to, a nawet zanikło wraz z rozwojem zakonów, które doprowadziły do izolowania kobiet w klasztorach i w życiu klasztornym. Współcześnie widoczny jest jednak powrót do wczesnochrześcijańskich tradycji związanych z posługą diakonis w Kościele łacińskim. Jak podkreślił ks. Palion, trwają badania, które mają pokazać rzeczywistą ich rolę w pierwszych wiekach Kościoła, ich dostrzegalny udział w posłudze na rzecz innych. Współcześnie kobiety zaczynają również odgrywać większe znaczenie w gremiach kościelnych, powoływane są do uczestnictwa w komisjach papieskich, mogą uczestniczyć także w rozdawaniu komunii świętej.

W zakończeniu ks. Palion zwracał uwagę na zasługi papieża Franciszka w przywracaniu roli kobiet w swoim Kościele, przyznał również, że Kościół katolicki jest znacznie w tyle za Kościołem ewangelickim, który już wprowadził kobiety w urząd duchownego. Podkreślił, że w Kościele Rzymskokatolickim powoli wzrasta zrozumienie dla roli kobiet, dostrzegana jest wrażliwość i duchowość kobiet, co może wzbogacić i umocnić życie kościelne.

Po zakończeniu wykładu wywiązała się ożywiona dyskusja. Uczestnicy mieli okazję zadać prelegentowi pytania dotyczące różnego podejścia obu Kościołów – rzymskokatolickiego i ewangelickiego, do obecności kobiet w posłudze, w tym różnych związanych z tym praktyk. Była to również okazja do rozmów na temat wspólnych kontaktów ekumenicznych, w tym m.in. stosunku księży katolickich do kobiet duchownych w Kościele ewangelickim. Wykład stał się zapewne inspiracją do pogłębienia wiedzy na temat znaczenia kobiet w kulturze i tradycji chrześcijańskiej. W spotkaniu uczestniczył ks. bp Marian Niemiec, który posłużył modlitwą poprzedzającą wykład.

Tekst i zdjęcia: Aneta M. Sokół

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>