Archiwum

Listopad 2022 w Jaworzu: kwesta cmentarna i prelekcja o życiu po życiu

L. Kłoda, I. Stekla i R. Stanclik

Ks. W. Wantulok, ks. A.Krzykowski i L. Kłoda

1 listopada 2022 r., w dzień pamiątki umarłych, tradycyjnie już członkowie Oddziału PTEw w Jaworzu wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili kwestę cmentarną. W tym roku zebrana kwota wyniosła 5.540,00 zł. Uzyskane środki finansowe przeznaczone są na renowację zabytkowych pomników, nagrobków i ścieżek cmentarnych na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu. Wszystkim kwestującym i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

* * *

Ks. Władysław Wantulok - prelegent

7 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie, na którym temat „Życie po życiu – niebo, piekło, czyściec – uzasadnienie biblijne” przedstawił ks. Władysław Wantulok, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu.

Listopad to miesiąc, który nastraja nas do takich myśli – człowiek nigdy nie pogodził się z tym, że musi odejść. Wspominanie naszych zmarłych 1 listopada, w dzień pamiątki umarłych, było w kalendarzu luterańskim od samego początku zgodnie z zaleceniem apostolskim zawartym w liście do Hebrajczyków rozdział 13/7. O obchodzeniu tego święta świadczy również kazanie ks. Samuela Dambrowskiego w tzw. „Dąbrówce” oraz pieśń zawarta w jednym z najstarszych kancjonałów luterańskich z 1587 r. Jednak święto to w Kościele ewangelickim nie jest szczególnie ważnym świętem. Pozostaje ono zdecydowanie w cieniu święta Pamiątki Reformacji obchodzonej 31 października.

Święto Umarłych różnie jest obchodzone w różnych państwach, nawet w różnych regionach Polski, np. na Mazurach. Luteranie nie modlą się za duszę zmarłych i Kościoły luterańskie odrzucają czyściec, który występuje tylko w teologii rzymskokatolickiej. W Piśmie Świętym słowo „czyściec” nie występuje ani razu. Decydujący jest nasz stosunek do Chrystusa, gdyż drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus, a kryterium świętości jest związane z wiarą w Boga. Święty to synonim człowieka wierzącego.

Po prelekcji wywiązała się ożywiona dyskusja. Zadawano pytania, co się z nami dzieje po śmierci – gdy człowiek umiera, ciało idzie do ziemi, a co z duszą? Jednak są pytania, na które nie ma odpowiedzi. Wiele rzeczy dotyczące wieczności było, jest i pozostanie tajemnicą.

* * *

Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>