Archiwum

Relacja z wyjazdu do Kopenhagi

22 września 2022 r. odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Oddziału PTEw w Katowicach. Spotkanie zatytułowane „Impresje kopenhaskie. Kościoły i zabytki duńskiej stolicy” poprowadziła prezes Oddziału, prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk, przy współudziale Bożeny Polak i dr Anety Sokół. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać zaprezentowanych na świeżo relacji z wyjazdu tych pań do Kopenhagi.

Nadbrzeże Nyhavn

Prof. Grażyna Szewczyk swoją prelekcję rozpoczęła od przedstawienia najistotniejszych wiadomości dotyczących Danii, jej mieszkańców, religii oraz kultury. Część Danii, w tym Kopenhaga, leży na wyspach, które połączone są mostami, zapewniając mieszkańcom jak i turystom nieograniczone możliwości podróżowania pomiędzy nimi. Prelegentka zaznaczyła, że niemal wszyscy Duńczycy należą do państwowego Kościoła luterańskiego, co jest także wyznacznikiem tożsamości narodowej w tym kraju. Państwo stara się ponadto o samowystarczalność w zakresie produkcji oraz handlu stawiając na uprawy ekologiczne, energię odnawialną i ochronę środowiska.

Kopenhaska syrena

Kościół Marii Panny

Dalej słuchacze poznali szczególne zabytki i miejsca Kopenhagi, prowadząca wymieniła m.in. nadbrzeże Nyhavn z kanałami i charakterystycznymi kolorowymi kamieniczkami, rezydencję duńskiej rodziny królewskiej – Amalienborg, gdzie przebywa niezwykle popularna wśród swoich poddanych królowa Małgorzata II, kopenhaską syrenkę wymyśloną przez Hansa Christiana Andersena czy ogrody Tivoli z lunaparkiem i mnóstwem atrakcji. Prelekcji towarzyszył pokaz fotografii w postaci multimedialnej prezentacji, która pokazała słuchaczom zabytkowe miejsca duńskiej stolicy.

Kościół Marii Panny

Szczególną uwagę prelegentka skupiła na luterańskich kościołach znajdujących się w Kopenhadze omawiając je nie tylko jako miejsca zabytkowe, ale także wskazując na ich rolę i różne formy aktywności realizowane w parafiach kopenhaskich. Dzięki prezentowanym fotografiom oraz relacjom pokazane zostały najważniejsze tamtejsze świątynie, w tym luterańska katedra Marii Panny, Kościół Najświętszego Zbawiciela czy kościół Fryderyka, zwany także kościołem Marmurowym, znajdujący się obok zamku królewskiego. Przedstawieniu luterańskiej katedry, najważniejszego kościoła w Danii, towarzyszyły wrażenia z udziału w niedzielnym nabożeństwie, którymi podzieliły się uczestniczki podróży do Kopenhagi. Prezentując kościół Najświętszego Zbawiciela prof. Szewczyk nawiązała do XIX-wiecznego pastora, który pełnił przy nim służbę – Fryderyka Grundtwiga (1783-1872), twórcy uniwersytetów ludowych, inicjatora nowatorskich metod nauczania opartych na zrozumieniu i aktywności uczniów. Prelegentki zwróciły również uwagę na szczególny wystrój kościoła, w tym rzeźby sześciu archaniołów przy ołtarzu czy misternie rzeźbione organy podtrzymywane przez figury dwóch słoni. Kościół marmurowy wzniesiony został w postaci kopuły, wzorowany był na watykańskiej bazylice świętego Piotra. Kościół ten pełni rolę kościoła królewskiego.

Kościół Fryderyka

Kościół Najśw. Zbawiciela

Prezentacji zabytków Kopenhagi towarzyszyły bezpośrednie spostrzeżenia pań, które miały okazję we wrześniu odwiedzić to miasto. Liczne pokazane fotografie pozwoliły słuchaczom zobaczyć specyfikę i piękno luterańskich kościołów, jak też inne szczególne miejsca Kopenhagi. Zorganizowane w parafii katowickiej spotkanie przybliżyło jego uczestnikom atmosferę duńskiej stolicy, jej protestancki charakter, ale także nowoczesność i styl życia jej mieszkańców.

Tekst i zdjęcia:
Aneta M. Sokół

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>