Archiwum

Walne Zebranie Delegatów PTEw odbyło się w Katowicach
(14 maja 2022 r.)

Na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach w sobotę 14 maja 2022 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Po raz pierwszy od 2019 r. Zebranie zostało przeprowadzone normalnym trybem, czyli w bezpośrednim spotkaniu delegatów.

Podczas Zebrania omówiono dokonania PTEw nie tylko w ostatnim okresie, ale w ciągu minionych dwóch lat pandemii. Ze sprawozdań widać, że aktywność Towarzystwa w tym okresie wyraźnie spadła, a próby podjęcia działalności online, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, nie zawsze i nie wszędzie zdały egzamin, ponadto nie są one w stanie zastąpić niektórych form działalności, takich jak np. wycieczki czy spotkania o charakterze bardziej towarzyskim. Z planów przedstawionych przez delegatów z poszczególnych Oddziałów wynika jednak, że chęć odbudowy, a nawet poszerzenia aktywności jest bardzo duża.

Najważniejsze decyzje, które podjęto podczas Zebrania, są następujące:

  1. Godność honorowego członka Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego została przyznana Janinie Szeruda-Goszyk z oddziału w Bielsku, wieloletniej prezes oddziału oraz członkini Zarządu Głównego, aktywnej w wielu działaniach PTEw.
  2. Jesienią 2022 r. odbędzie się sesja popularna naukowa poświęcona ewangelicyzmowi, prawdopodobnie w Łodzi, zorganizowana przez Zarząd Główny we współpracy z tamtejszym oddziałem, której program zostanie ustalony w ciągu najbliższych kilku tygodni.
  3. Zostanie przygotowana i opublikowana elektronicznie książka dr Wisławy Bertman (Biblioteka Śląska) na temat czasopism ewangelickich w okresie 1989-2014. Książka będzie oparta na rozprawie doktorskiej autorki, obronionej w 2021 r. na Uniwersytecie Śląskim.
  4. Wysokość składki członkowskiej PTEw ustalono w wysokości 30 zł rocznie, począwszy od 2023 r.

Tegoroczne Walne Zebranie Delegatów rozpoczęło ostatni rok działalności w obecnej kadencji Zarządu Głównego. Zatem wiosną 2023 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów, które m.in. wybierze nowy Zarząd Główny oraz inne władze PTEw na kolejną 4-letnią kadencję.Tekst i zdjęcia: Jan Szturc

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>