Archiwum

Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim

Ks. Tymoteusz Bujok - prelegent

16 maja odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem był ogólnopolski duszpasterz młodzieży, ks. Tymoteusz Bujok, który przedstawił słuchaczom jak współcześnie wygląda praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Ks. Bujok pochodzi z Cieszyna, na duchownego ordynowany został w 2014 r. w Skoczowie, obecnie związany jest z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, w tym od 2021 r. pełni funkcję ogólnopolskiego duszpasterza młodzieży w swoim Kościele. Spotkanie prowadziła prezes Oddziału, prof. Grażyna Barbara Szewczyk, witając gościa oraz przybyłych członków PTEw.

Na początku prelegent zaznaczył, że duszpasterskiej pracy z młodzieżą przyświeca hasło „tworzymy wiarygodny, wpływowy i serdeczny Kościół”. Temu wyzwaniu podporządkowane zostały programy, zadania oraz organizowane dla młodzieży zajęcia. W tym startowym haśle zawarte zostało zaproszenie młodzieży do współtworzenia swego Kościoła, do bycia wiarygodnymi świadkami Chrystusa, do wpływania na wizerunek swojej wspólnoty i przekazywania własnej tożsamości wyznaniowej innym. Dzięki prezentacji multimedialnej mieliśmy okazję zobaczyć także, jak ewangelicka młodzież jest prowadzona w duszpasterskiej pracy. Przedstawione zostały różne formy zajęć dla młodzieży – imprezy masowe, jak np. Noc z Lutrem, bardziej kameralne obozy czy konferencje, ale także specjalne szkolenia dla zainteresowanych, jak np. kurs nawigacji dla liderów młodzieżowych prowadzony w dużej mierze za pośrednictwem Internetu. Zaprezentowane zostały filmy z różnych zajęć, dzięki czemu mieliśmy okazję zobaczyć ich uczestników, ich zaangażowanie i różnorodną aktywność młodzieży.

Ks. Tymoteusz zaznaczył, że pracy z młodzieżą towarzyszą określone cele, do których należy zapewnianie jej uczestnikom przestrzeni do wzajemnych spotkań, ułatwianie nawiązywania więzi pomiędzy młodymi ludźmi należącymi do jednego Kościoła, wpływanie na młodzież poprzez Słowo, aktywizowanie jej do pracy nad sobą i na rzecz wspólnoty. Jak się okazuje, dużym zainteresowaniem cieszy się internetowy kurs nawigacji, który przygotowuje liderów młodzieżowych, którzy mogą potem odgrywać szczególną rolę w swoich parafiach czy grupach rówieśniczych. Jak zaznaczył ks. Bujok, do szczególnie wymagających pod względem organizacyjnym należą Ogólnopolskie Zjazdy Młodzieży Ewangelickiej oraz Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie – imprezy, które gromadzą po kilkuset uczestników. W zakończeniu słuchacze mogli poznać, w jaki sposób wykorzystywany jest Internet do pracy z młodzieżą, w tym Facebook, Instagram czy YouTube. Jednym z programów na YouTubie opartych na Biblii jest cykl „Własnymi Słowami”, dostępny na kanale „Młodzi Luteranie”.

Po prelekcji wywiązała się rozmowa na przedstawiony temat. Słuchacze byli zainteresowani szczegółami dotyczącymi organizowanych dla młodzieży zajęć, statystykami uczestnictwa, zaangażowaniem samej młodzieży. Spotkanie z ogólnopolskim duszpasterzem młodzieżowym było okazją do zapoznania się z różnorodnością form pracy duszpasterskiej z młodzieżą w Kościele, ukazywało jednocześnie w sposób bezpośredni organizowane imprezy, spotkania czy szkolenia. Prelekcja pokazała również, że praca z młodzieżą w dużej mierze wykorzystuje Internet i wirtualne możliwości kontaktu i przekazu.

Tekst: Aneta M. Sokół, zdjęcie: Marzena Golicz

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>