Archiwum

Czy potrzebne nam są nowe przekłady Biblii?

Małgorzata Platajs - prelegentka

25  kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie warszawskiego oddziału PTEw, które zgromadziło 21 osób. Gościem była Małgorzata Platajs, była dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Za jej kadencji dokończono prace nad tłumaczeniem i wydaniem w 2017 r. Biblii Ekumenicznej.

Kolejne tłumaczenia tego samego fragmentu

Prelegentka przypomniała jakie są zadania Towarzystw Biblijnych. Mówiła również o dotowanym i darmowym rozprowadzaniu Biblii przez Towarzystwo dla potrzebujących. Biblia wydawana jest w różnej formie i na różnych nośnikach, najbardziej znana jest forma książkowa, ale coraz więcej jest wydań na nośnikach elektronicznych, a także w formie audiobooków, na video – w języku migowym, czy w opasłych tomach alfabetem Breille’a.

Obecnie Biblia jest przetłumaczona na 719 języków – tłumaczenia prowadzone są z języków oryginalnych: hebrajskiego i aramejskiego (Stary Testament) i greckiego (Nowy Testament).

Istotne jest, by Biblia mogła być dostępna dla jak najszerszych mas, więc powinna być wydawana w języku zrozumiałym dla wszystkich. Dlatego konieczna była edukacja by zlikwidować analfabetyzm, a język, który podlega ciągłym zmianom, powinien być zrozumiały dla czytelnika. Przez setki, a nawet dziesiątki lat wiele słów i określeń zniknęło ze słowników, inne zmieniły znaczenie.

Prelegentka podawała przykłady, jak zmieniały się określenia w kolejnych tłumaczeniach Biblii. W tłumaczeniu ekumenicznym kierowano się między innymi następującymi zasadami: wierność tekstowi oryginału, ale przekazanie jego treści w polszczyźnie zrozumiałej dla współczesnego czytelnika, ograniczenie ilości długich zdań, wielokrotnie złożonych, przez dzielenie ich na krótsze.

Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie, w dyskusji dominowało zainteresowanie organizacją tłumaczeń, skąd rekrutuje się tłumaczy itp.
Kolejne spotkanie warszawskiego oddziału planowane jest 9 maja 2022 r.: Elżbieta i Wojciech Baranowie zaprezentują film „Pogranicze polsko-litewskie”.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>