Archiwum

O ewangelikach w Ukrainie mówiono w Katowicach

Na ekranie Agata Shvarts - prelegentka

19 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Wydarzenie to zostało zaplanowane jako spotkanie online z luterańskim biskupem z Ukrainy – ks. bp Pavlo Shvartsem i jego żoną Agatą Shvarts. Zainteresowani mieli możliwość połączenia się z prelegentami w sali parafialnej katowickiej parafii albo uczestniczenia w nim ze swoich domów, za pomocą swoich komputerów.

Zaplanowane spotkanie nie odbyło się jednak zgodnie z planem, gdyż ks. bp Shvarts nie mógł w nim uczestniczyć ze względu na nagły wyjazd do Ukrainy, co jest zrozumiałe w kontekście wydarzeń wojennych oraz jego obowiązków jako zwierzchnika Kościoła luterańskiego w Ukrainie. Pomimo to wiele ważnych informacji na temat ukraińskich wyznawców Kościoła ewangelickiego oraz ich sytuacji po napaści Rosji na Ukrainę przekazała nam pastorowa – Agata Shvarts. Pastorowa przedstawiła słuchaczom sytuację poszczególnych parafii i wspólnot parafialnych w Ukrainie, opowiedziała jak wierni radzą sobie z ograniczeniami oraz zagrożeniem, które wojna niesie ze sobą we wszystkich dziedzinach życia. Jak zaznaczyła, część parafian wyjechała ze swoich miejsc zamieszkania, niektórzy pozostali i w miarę możliwości spotykają się na nabożeństwach, w niektórych parafiach zorganizowano nabożeństwa wielkanocne, np. w Chersoniu. Ewangelicy uczestniczą także w dostarczaniu pomocy humanitarnej ofiarom wojny, w tym współwyznawcom. W miarę spokojnie jest obecnie w Kijowie, gdzie siedziba parafii ewangelickiej znajduje się nieopodal pałacu prezydenckiego, także w Połtawie czy Białej Cerkwi. Jak zaznaczyła jednak pastorowa, nigdzie na Ukrainie nie można być obecnie bezpiecznym, zwłaszcza na wschodzie kraju, gdzie nadal występuje ryzyko bombardowań. Pomimo to społeczność ewangelicka w Ukrainie stara się przetrwać trudny czas wojny.

Z lewej prof. Grażyna B. Szewczyk - prowadząca spotkanie

W dalszej części na prośbę słuchaczy pastorowa przybliżyła ogólny wizerunek Kościoła ewangelickiego w Ukrainie. Jak mieliśmy okazję dowiedzieć się, niemiecki Kościół ewangelicko-luterański na Ukrainie, którego zwierzchnikiem jest ks. bp. Shvarts, liczy około 1,5 tysiąca wiernych i 5 duchownych oraz kilku diakonów. Parafie zlokalizowane są m.in. w Kijowie, Charkowie, Berdiańsku czy Odessie. Kościół ten od jakiegoś czasu przeżywa odrodzenie po wewnętrznym kryzysie i przed wojną zaczął rozwijać się na nowo, natomiast obecnie wszystkie swoje siły skupia na niesieniu pomocy poszkodowanym.

Po prelekcji wywiązała się dyskusja, słuchacze byli zainteresowani obecnym stanem Kościoła luterańskiego w Ukrainie, ale także tradycjami ewangelicyzmu w tym kraju. Pytania przekazywała pastorowej prowadząca spotkanie prof. Grażyna Barbara Szewczyk, a dotyczyły one wiernych, języka nabożeństw czy też stosunku Kościoła prawosławnego do ukraińskich ewangelików. Słuchacze zainteresowani byli także działalnością ks. bp. Shvartsa jako zwierzchnika Kościoła luterańskiego w Ukrainie. Pastorowa mówiła również o swoim zaangażowaniu w edukację religijną dzieci i młodzieży. Spotkanie online z udziałem zebranych w sali parafialnej oraz innych śledzących je osób, dostarczyło bezpośrednich wiadomości o sytuacji ewangelików w Ukrainie, a także pozwoliło poznać losy Kościoła luterańskiego na tych terenach, niegdyś znacznie liczniejszej wspólnoty przybyłej na ziemię ukraińską.

Tekst: Aneta Sokół, zdjęcia: Marzena Golicz

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>