Archiwum

Marzec 2022 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw

Prezes Oddziału - Leopold Kłoda

7 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podsumowujące działalności za 2020 i 2021 rok oraz wybór zarządu na nową kadencję 20222025, gdyż obecna 4-letnia kadencja dobiegła już końca.

Od lewej: Maria Miarka - przewodnicząca zebrania, Danuta Kubala - sekretarz Oddziału

Zebranie przebiegało według ustalonego porządku. Protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczego przeczytała Danuta Kubala, następnie prezes Oddziału Leopold Kłoda złożył sprawozdanie z merytorycznej działalności Oddziału za 2020 i 2021 rok. Był to bardzo trudny okres spowodowany pandemią – w 2000 r. odbyły się tylko 3 spotkania, a regularne spotkania rozpoczęły się dopiero po 14-miesięcznej przerwie, w czerwcu 2021 r., zaś w sierpniu udało się zorganizować jednodniową wycieczkę do Raciborza. Ponadto w dzień pamiątki zmarłych 1 listopada tradycyjnie już członkowie Oddziału wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili kwestę cmentarną. Na koniec 2021 r. Oddział liczył 63 członków, a przeciętna liczba uczestniczących w spotkaniach wynosiła ponad 40 osób.

Komisja skrutacyjna

Po sprawozdaniu prezesa nastąpiła chwila wspomnień. Mariusz Fender przygotował w formie multimedialnej prezentację „Najważniejsze wydarzenia z życia Oddziału w 2020-2021 roku”, dzięki której każdy mógł sobie przypomnieć spotkania, które odbyły się w minionym czasie. Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Król, a sprawozdanie komisji rewizyjnej Olga Szlauer. Wszystkie sprawozdania przyjęte zostały bez zastrzeżeń i Zarządowi udzielono absolutorium.

Kolejnym punktem zebrania była część wyborcza, czyli wybory nowego prezesa, zarządu oraz komisji rewizyjnej. W wyniku wyborów, prezesem Oddziału na kolejną 4-letnią kadencję został jednogłośnie wybrany dotychczasowy prezes, Leopold Kłoda, członkami Zarządu zostali: Danuta Kubala, Józef Król, Olga Machalica i Jan Kliber, a członkami komisji rewizyjnej Olga Szlauer, Anna Iskierka i Maria Miarka.

W dalszej części zebrania prezes Leopold Kłoda zaproponował wstępnie tematykę i terminarz spotkań w 2022 r. Planowane tematy spotkań to: „Tożsamość ewangelicka XXI w.”, „240. rocznica powstania kościoła i Zboru Ewangelickiego w Jaworzu”, „Małżeństwo mieszane – ekumeniczne”, „500 lat od pierwszego tłumaczenia Nowego Testamentu”, „Biblia w języku polskim na przestrzeni wieków”, „100. rocznica 3. Powstania Śląskiego”, „Wolność w rozumieniu teologicznym i w znaczeniu współczesnym”, „Australia oczami p. Gibców”, „Małżeństwo i rozwód – aktualna wykładnia”, „Rok jedności Kościoła – hasło 2022 r.”, „Życie po życiu – niebo, piekło i czyściec – uzasadnienie teologiczne” oraz spotkanie opłatkowe. Ponadto zaplanowano 3 wycieczki: jednodniową do Katowic Szopienic, jednodniową do zamku w Grodźcu oraz 3-dniową w Poznańskie – śladami Powstania Wielkopolskiego i do Leszna. Plan pracy został jednomyślnie przyjęty przez zgromadzonych.

14 marca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Oddziału. Temat „240. rocznica ogłoszenia patentu tolerancyjnego i powstania parafii ewangelickiej w Jaworzu” przedstawił prezes zarządu, Leopold Kłoda. Dzień wcześniej, w niedzielę 13 marca br. w kościele w Jaworzu odbyło się uroczyste nabożeństwo w związku z 240. rocznicą poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę domu modlitwy w Jaworzu.

Leopold Kłoda - prelegent

Patent Tolerancyjny to dokument wydany przez cesarza Józefa II 13 października 1781 r., przyznający protestantom pełnię praw obywatelskich, m.in. wolność wyznania, możliwość budowy domów modlitwy, powoływania duchownych ewangelickich oraz częściowo równe z katolikami prawa osobiste. Po ogłoszeniu Patentu Tolerancyjnego na Śląsku Cieszyńskim powstało wiele zborów ewangelickich. Najwcześniej zezwolenie na budowę domu modlitwy otrzymał zbór w Jaworzu. Już 12 marca 1782 r. odbyła się uroczystość poświęcenia miejsca i położenia kamienia węgielnego pod budowę domu modlitwy. Kazanie wygłosił ks. Traugott Bartelmus, sprawujący w tym czasie urząd pierwszego proboszcza w Cieszynie. Pierwszym pastorem nowoutworzonego zboru w Jaworzu został ks. Jan Kłapsia pochodzący ze Skoczowa. Szczegóły dotyczące historii parafii w Jaworzu bardzo dokładnie i szczegółowo opisał śp. ks. Ryszard Janik w książce „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu od reformacji XVI w. po współczesność”.

Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>