Archiwum

Dyskusja w bielskim Oddziale PTEw o sposobach działania

Do bielskiego Oddziału PTEw należą ewangelicy z trzech parafii w mieście: Bielska, Białej, Starego Bielska oraz ewangelicy z parafii w Międzyrzeczu. Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2022 r., a jego częścią była prelekcja Mariusza Fendera o historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Międzyrzeczu.

Zaproszeni zostali także księża z trzech parafii Bielska-Białej: ks. Piotr Szarek i ks. Artur Woltman (Stare Bielsko), ks. Robert Augustyn (Biała) i ks. Krzysztof Cienciała (Bielsko), a także prezes Zarządu Głównego PTEw Józef, Król oraz prezes Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja Tomasz Lorek, którzy zastanawiali się nad formami działalności Oddziału w trudnej okresie pandemii.

I tak ks. Robert Augustyn mówiąc o różnicach pokoleniowych wskazał na dominujące dla młodego pokolenia spędzanie wolnego czasu w domu przy komputerach, zatem trudno będzie temu pokoleniu zaoferować ciekawe spotkania na żywo. Niemniej duchowny z Białej poczynił wstępne kroki w tym kierunku po rozpoczęciu swojej służby w swojej parafii. Księża ze Starego Bielska w 2021 r. na prośbę Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej prowadzili rozmowy z niektórymi swoimi parafianami na temat udziału w działalności PTEw. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy widzieć rezultat tych rozmów. Ks. Krzysztof Cienciała, jako proboszcz Bielska stale współpracujący z zarządem bielskiego Oddziału, ogłasza spotkania podczas nabożeństw. Grając na gitarze uatrakcyjnia też spotkania.

Prezes PTEw Józef Król wskazał na różne możliwości działania w Bielsku-Białej, w tym na opracowanie kroniki parafii w Białej. Wydana w 1860 r. praca dr. Juliusa Alberta Kolatschka przedstawiająca szczegółową historię parafii bielskiej nie znalazła dotąd kontynuatora. Prezes wspomniał także o możliwości opracowania dotyczącego cmentarzy ewangelickich w Bielsku-Białej.

Prezes Towarzystwa im M. Reja, Tomasz Lorek, zaproponował uatrakcyjnienie wykładów, gdyż jak stwierdził, wprowadzenie ciekawszej formy może przynieść rezultat. Przykładem są sztuki teatralne, w których występuje on przy pełnej widowni. Jan Wiencek zaproponował stworzenie płaszczyzny do działań w środowiskach inteligencji – nauczycielskim i innych. Skupienie się na pozyskaniu nowych członków, a w następstwie tego wybór nowego zarządu, zasugerowała Ewa Sum. Witold Kubik skupił uwagę obecnych na organizacji jednodniowych wycieczek do różnych miejscowości, połączonych z udziałem w nabożeństwie, przedstawił nawet spis tych miejscowości.

Wiceprezes Oddziału Janina Szeruda-Goszyk przypomniała, że w ubiegłym, pandemicznym roku odbyły się spotkania na platformie Zoom oraz proponowano obejrzenie ciekawych wykładów znajdujących się w serwisie YouTube, a także przeprowadzono cztery spotkania w salce parafialnej w Bielsku-Białej przy placu Lutra, przy zachowaniu bezpieczeństwa sanitarnego.

Do członków Oddziału i jego Zarządu należy zastanowienie się nad realizacją zgłoszonych propozycji i szukanie nowych rozwiązań.

Od redakcji: Po śmierci w 2020 r. prezesa Oddziału PTEw w Bielsku, ks. bp. Jana Szarka, obowiązki prezesa pełni wiceprezes Janina Szeruda-Goszyk.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>