Archiwum

Listopad 2021 r. w jaworzańskim PTEw

Ks. Andrzej Mendrok - prelegent


8 listopada 2021 r. na kolejnym spotkaniu w jaworzańskim Oddziale PTEw, temat „Marcin Luter przed sejmem w Wormacji – 500 lecie wydarzenia” przedstawił ks. Andrzej Mendrok z Jasienicy.

W 1521 r. Marcin Luter był już postacią dobrze znaną, gdyż jego pisma szybko obiegły cały kraj. Paląc publicznie bullę papieską wzywającą go do odwołania swoich pism, wykluczył się z ówczesnego Kościoła Zachodniego. Cesarz Karol V musiał zareagować – wezwał Marcina Lutra na sejm do Wormacji, żądając by ten publicznie odwołał wszystko, co do tej pory napisał.

18 kwietnia 1521 r. Reformator stanął przed cesarzem i sejmem, lecz nie wyrzekł się tego, co wcześniej napisał i do czego był przekonany. Wygłosił przemówienie, w którym odmówił odwołania swojego stanowiska i poglądów, dopóki nie zostanie przekonany w oparciu o prawdy zapisane w Piśmie Świętym, że on naucza inaczej. Od tej chwili życie ks. Marcina Lutra było w ciągłym zagrożeniu. Władze świeckie szybko by go ujęły i jako banitę spaliły na stosie. Pomocy udzielił mu książę Saksonii Fryderyk Mądry. Na jego polecenie zainscenizowano napad, w wyniku którego Marcin Luter został uprowadzony na zamek Wartburg pod Eisenach, który stał się dla niego kryjówką na kilkanaście miesięcy.

Danuta Kubala - sekretarz Oddziału z prelegentem

Temat ten bardzo szczegółowo i wyczerpująco opisał ks. Andrzej Krzykowski w naszym Informatorze Parafialnym „Z życia i wiary” nr 101 i 102, oraz ks. bp Marian Niemiec w „Zwiastunie Ewangelickim” nr 21.

W dzień pamiątki zmarłych 1 listopada 2021 r. członkowie Oddziału PTEw w Jaworzu wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili tradycyjnie już kwestę cmentarną. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na renowację zabytkowych pomników, nagrobków i ścieżek cmentarnych na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu. Wszystkim kwestującym i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!


Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>