Archiwum

Prof. Bogdan Zeler w katowickim PTEw o sztucznej inteligencji

Prof. Bogdan Zeler - prelegent

19 października, po długim okresie zawieszenia spotkań w związku z panującymi obostrzeniami, katowicki Oddział PTEw wznowił swoją działalność. W sali parafialnej parafii ewangelickiej w Katowicach odbyło się pierwsze w 2021 r. spotkanie. Gościem był prof. dr hab. Bogdan Zeler, literaturoznawca, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, autor wielu publikacji dotyczących literatury, w tym poezji współczesnej. Zgodnie z zapowiedzią, z którą zainteresowani mogli zapoznać się na plakatach oraz stronie internetowej Towarzystwa, prof. Zeler podjął temat niezwykle aktualny, a zarazem intrygujący i pobudzający jednocześnie do wielu refleksji: „Co (z)robi nam / dla nas / z nami „sztuczna” inteligencja?

Prowadzącą spotkanie była prezes Oddziału PTEw w Katowicach, prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk. Przedstawiając gościa dobrze znanego w środowisku katowickich ewangelików, prezes przypomniała pokrótce jego dorobek naukowy, na który składają się m.in. takie książki, jak „Teofania we współczesnej liryce polskiej” (1993), „Zrozumieć poezję współczesną” (1995), a także „W dialogu z Lutrem” (2018) czy „Wokół Ojcze nasz” (2020). Można dodać, że prof. Zeler oprócz licznych prac z zakresu literaturoznawstwa jest także publicystą luterańskiego pisma „Zwiastun Ewangelicki”.

Podczas prawie godzinnej prelekcji słuchacze mieli okazję spojrzeć na różne aspekty tytułowego zagadnienia. Prelegent z punktu widzenia humanisty, znawcy literatury pięknej, starał się w zajmującym wywodzie uporządkować naszą wiedzę na temat kolejnych etapów cyfryzacji naszego życia codziennego, która prowadzi do doskonalenia maszyn, robotów i kreatywnych narzędzi, prowadzących do tworzenia niezależnych sztucznych bytów, sprawnych, pomocnych, ale być może również niebezpiecznych. Czym właściwie jest sztuczna inteligencja – od niewidzialnego przewodnika podczas googlowania, poprzez możliwości facebooka, smartfony, „myślące” miasta, inteligentne budynki, po udoskonalane maszyny znajdujące zastosowanie w medycynie, meteorologii oraz innych dziedzinach życia.

Jakie zagrożenia niesie z sobą rozwój sztucznej inteligencji? Czy sztuczna inteligencja może przewyższyć człowieka, czy stanie się niebezpieczna dla naszego gatunku? Na takie m.in. pytania starał się odpowiedzieć prelegent. Jak się okazuje, w wielu dziedzinach sztuczna inteligencja wyręcza człowieka, poprawia komfort jego życia, ale też uzależnia, zwalnia z odpowiedzialności, budzi obawy na przyszłość. W końcowych konkluzjach wykładu nie zabrakło znaków zapytania co kierunku rozwoju sztucznej inteligencji, ale też pewności, że jej granice są obecnie nieprzewidywalne, otwarte, zależne wprawdzie od człowieka, ale jednocześnie wymykające się ludzkim ograniczeniom.

Po wykładzie miała miejsce ożywiona dyskusja, podczas której również słuchacze wypowiadali swoje zdanie na poruszony temat. Nie zabrakło pytań o moment narodzin sztucznej inteligencji, o granice jej programowania, o niebezpieczeństwo wymknięcia się tego bytu spod kontroli człowieka. Kolejne zgłaszane przykłady pokazywały w jaki sposób sztuczna inteligencja funkcjonuje w świecie, budząc zarazem wiele wątpliwości co do jej przyszłości, usamodzielnienia i ekspansji w świecie stworzonym przez człowieka. Wykład prof. Zelera przyciągnął liczne grono zainteresowanych zachęconych ciekawym tematem, którzy nareszcie mieli możliwość uczestnictwa w tego typu spotkaniu po długiej przerwie.

Tekst: Aneta Sokół, zdjęcia: Jan Szturc i Aneta Sokół

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>