Archiwum

Kościoły ewangelickie w dobie pandemii – relacja ze spotkania online

Dariusz Bruncz - prelegent

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zorganizował 3 lutego 2021 r. spotkanie-rozmowę z publicystą i ekumenistą Dariuszem Brunczem. Tematem spotkania były „Kościoły ewangelickie w dobie pandemii”. Spotkanie odbyło się online na platformie Zoom.

Gościowi pytania zadawali Violetta Bolek, Zbigniew Gruszka oraz Olaf Gwardian, członkowie Oddziału Łódzkiego PTEw. Dotyczyły one sytuacji Kościoła w czasie obowiązywania rządowych ograniczeń i różnych wynikających z tego trudności związanych z funkcjonowaniem parafii. Poruszone zostały również wątki ekumeniczne i działania Kościoła w przestrzeni cyfrowej.

Wielość poruszonych na spotkaniu wątków sprawia, że je streścić. Rozmówca sformułował szereg dających do myślenia spostrzeżeń, np. że jeśli prześledzimy historię Nowego Testamentu, a wcześniej Starego Testamentu, to okaże się, że uczestnicy tamtych wydarzeń cały czas spotykali się z kryzysem. Powoduje to, że również teraz – w czasie pandemii – nie powinniśmy obawiać się kryzysu Kościoła, mimo że odsłoniły się kwestie, które wcześniej były zapomniane: wykluczenie cyfrowe, powszechne kapłaństwo, społeczny wymiar Kościoła itp. Pandemia nie jest jednak problemem dla Kościoła, tak jak nie jest nim np. sekularyzacja społeczeństwa.

Odnosząc się do roli Internetu i tzw. e-nabożeństw Dariusz Bruncz uznał, że technologia może pomóc nam uczyć się od innych – dużym parafiom od małych, a małym parafiom od dużych; dzięki technologii możemy niejako zajrzeć do życia parafialnego kościołów w innych miastach w kraju i za granicą. E-kościół nie jest żadną szczególną formą działania parafii, gdyż Bóg na różne sposoby przemawia do ludzi.

Ostatnim szerszym wątkiem poruszonym na spotkaniu była ekumenia. Rozmówca przyznał, że nie wszędzie działania ekumeniczne stoją na równym poziomie, czego powody są różne. Wśród dobrych przykładów dialogu ekumenicznego podał parafie luterańskie w Łodzi, Lublinie i Katowicach. Z wypowiedzi Dariusza Bruncza można wywnioskować, że w obszarze działań ekumenicznych w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie 26 osób – członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Wydarzenie, jako jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Towarzystwie, spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników, w związku z czym planowane są kolejne, o których będziemy informować za pośrednictwem strony ptew.org.pl i na Facebook’owych profilach PTEw i Oddziału w Łodzi.

Zbigniew Gruszka

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>