Archiwum

Żegnamy śp. ks. bp. Jana Szarka

Ks. bp dr Jan Szarek (1936-2020)


W sobotę 17 października 2020 r. w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ks. bp. Jana Szarka, byłego zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, honorowego członka Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i prezesa Oddziału w Bielsku. W kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej odbyło się nabożeństwo z udziałem biskupa Kościoła, prezesa Synodu Kościoła, duchownych różnych wyznań oraz przedstawicieli władz samorządowych. Podczas nabożeństwa zostały odczytane listy kondolencyjne od prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz byłego premiera i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Po nabożeństwie odbyło się pożegnanie na cmentarzu ewangelickim przy ul. Listopadowej w Bielsku-Białej. Wśród przemówień znalazło się pożegnanie od Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.


Pogrążeni w smutku i żałobie Córko Ewo, Synu ks. Piotrze wraz z rodzinami i bliskimi, duchowni, diakonise, wierni Diecezji Cieszyńskiej i całej jednoty Kościoła luterańskiego w Polsce, i wy tak licznie dziś tu zgromadzeni!

Zaskoczeniem dla nas wszystkich była wieść, że niespodziewanie Pan życia i śmierci odwołał z doczesności do wieczności śp. biskupa seniora, ks. dr. Jana Szarka, duszpasterza i mentora wielu pokoleń, nie tylko bielszczan, proboszcza, seniora Diecezji Cieszyńskiej, a w latach 90-tych XX wieku biskupa Kościoła w Polsce, twórcę Diakonii Polskiej i jej pierwszego prezesa, i wreszcie inspiratora oraz współtwórcę przed 37 laty, jedynego wówczas stowarzyszenia ewangelickiego o zasięgu ogólnokrajowym – Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, którego był do końca aktywnym członkiem, pełniąc ostatnio funkcję prezesa bielskiego oddziału.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz wszystkich oddziałów terenowych przychodzimy dziś Tobie, Drogi Biskupie podziękować za wszystko, czym nas ubogacałeś. Pamiętamy i pamiętać będziemy, że przed laty, kiedy nadarzyła się okazja, w niełatwym okresie całym sercem poparłeś ideę rozszerzenia naszego stowarzyszenia na cały kraj. Za Twój włożony wtedy wysiłek oraz to, że stale na sercu leżał Ci rozwój PTEw, Walne Zebranie Delegatów nadało Ci w 2006 roku godność honorowego członka. Dziękujemy, że przed rokiem byłeś z nami, kiedy cieszyliśmy się i dziękowaliśmy Bogu za 100-lecie naszego stowarzyszenia zarówno w uroczystościach ogólnopolskich jak i tu, na Śląsku Cieszyńskim, kiedy krzepiłeś nas Słowem Bożym podczas dziękczynnego nabożeństwa.

Drogi Biskupie, trudno nam będzie wypełnić pustkę, którą pozostawiłeś. Zasiałeś jednak pośród nas ziarno, które zaowocowało jeszcze na Twoich oczach w postaci rozkwitu naszego stowarzyszenia, pozostawiłeś też świadectwo Twego życia, wytyczając kierunek naszych wysiłków w doczesności, którym jest zdążanie do wiecznego przybytku zgotowanego nam przez naszego Zbawcę, Jezusa Chrystusa. Dlatego szczególnie dziś dziękujemy naszemu Ojcu Niebiańskiemu i Stwórcy za to, że błogosławił Twojemu wyjściu na tak owocną, ubogacającą nas doczesną pielgrzymkę, i prosimy, aby pobłogosławił i Twojemu wejściu do wiecznego odpocznienia (Ps. 121,8). Żegnamy Cię z nadzieją spotkania w Królestwie Zbawiciela, mówiąc „do widzenia”! Odpoczywaj w Bożym pokoju! Amen.

W imieniu Zarządu Głównego PTEw
Józef Król – prezes

Zob. informację o śmierci ks. bp. Jana Szarka,
Zob. relację z pogrzebu ks. bp. Jana Szarka w serwisie luteranie.pl.


Relacja filmowa z pogrzebu śp. ks. bp. Jana Szarka:

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>