Archiwum

Relacja z pogrzebu Władysława Sosny

Władysław Sosna

Pogrzeb śp. Władysława Sosny (1933-2020) odbył się w sobotę 22 sierpnia z kościoła Jezusowego w Cieszynie. Duchowieństwu przewodniczył biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Adrian Korczago, któremu towarzyszyli proboszcz parafii w Cieszynie ks. Marcin Brzóska, proboszcz pomocniczy ks. Tomasz Chudecki, opiekun duchowy Oddziału PTEw w Cieszynie ks. Jan Sztwiertnia, wikariusz ks. Łukasz Gaś, oraz uczeń śp. Władysława Sosny, rzymsko-katolicki duchowny ks. prof. Józef Budniak. Kazanie wygłosił ks. Marcin Brzóska. Na cmentarzu pożegnali śp. Władysława Sosnę proboszcz parafii i biskup diecezjalny.

(zdjęcia: ks. Alfred Borski)

W kościele mowy pożegnalne wygłosili: ks. Janusz Kożusznik w imieniu Śląskiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, Bożena Cholewa – dyrektorka Zespołu Szkól Technicznych w Cieszynie, Zbigniew Pawlik – prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie w imieniu przewodników cieszyńskich, wojewódzkiego i krajowego zarządu PTTK oraz Klubu Kolarskiego „Ondraszek”, Leszek Pindur – Macierz Ziemi Cieszyńskiej oraz Józef Król – prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Poczty sztandarowe wystawiły Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

Poniżej mowa pożegnalna prezesa Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Józefa Króla, wygłoszona podczas pogrzebu:

Pogrążona w smutku i żałobie Wdowo, droga Pani Emilio, Rodzino, najbliżsi, przyjaciele!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanym odejściu bliskiego dla całej rzeszy członków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego śp. Władysława Sosny – długoletniego prezesa Oddziału w Cieszynie, a w przeszłości wiceprezesa Zarządu Głównego. W imieniu całej społeczności PTEw, wszystkich oddziałów w kraju oraz Zarządu Głównego pragnę dziś podziękować Tobie Władysławie, za Twój wielki, 36-letni wkład działalność PTEw, najpierw w Cieszynie i zarazem najpierw jako delegat na Walne Zebrania Delegatów, potem członek Zarządu Głównego PTEw i jego wiceprezes.

Od ponad 30 lat przewodziłeś Oddziałowi PTEw w Cieszynie, który był i jest największym w kraju, rozwijając jego działalność na wielu płaszczyznach. Sesje popularno-naukowe, okolicznościowe wieczornice, koncerty, setki „klubowych” prelekcji i odczytów oraz setki wycieczek to w skrócie dorobek Oddziału w Cieszynie pod prezesurą zgasłego śp. Władysława Sosny. Do tego należy dodać niezmordowaną działalność edytorską i wydawniczą. W dowód uznania za jego wkład w pracę i życie PTEw, Walne Zebranie Delegatów nadało mu w 2007 roku godność honorowego członka Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Śp. Władysław brał udział we wszystkich jubileuszach naszego stowarzyszenia począwszy od uroczystości 65-lecia. Niestety, ubiegłym w roku musiał w ostatniej chwili z powodów zdrowotnych zrezygnować z wyjazdu na uroczystości jubileuszowe 100-lecia.

Śp. Władysław był niestrudzonym publicystą zajmującym się przeszłością Śląska Cieszyńskiego, w szczególności bogatą historią ewangelicyzmu. Pisał na łamach prasy regionalnej, ewangelickiej i turystycznej. Wreszcie zgasły był inicjatorem wydania wielu reprintów w tym kilku starodruków cieszyńskich. Podsumowaniem jego dorobku publicystycznego jest obszerny zbiór esejów „Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim. Wybór prac”, który wydany został przez Zarząd Główny w 2015 roku, dając wyraz jego tytanicznej pracy. Tu, na cieszyńskiej ziemi, zainicjował doroczne spotkania zarządów oddziałów celem wypracowywania wspólnych przedsięwzięć.

Prezesie Władysławie, osierociłeś cieszyński Oddział PTEw, osierociłeś całą rzeszę członków w krajowych oddziałach. Dlatego dziś, wezwani słowem apostolskim „Pamiętajcie na wodzów waszych… a rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę” (Hbr 13,7) będziemy starać się kontynuować Twoje dzieło. Dziękujemy za wszystko, co dla nas i różnych środowisk uczyniłeś. Wysoko zawiesiłeś poprzeczkę, trudno będzie Tobie dorównać. A nade wszystko dziękujemy dziś naszemu Stwórcy, że postawił Ciebie między nami, a nas wokół Ciebie, byśmy mogli być Tobą ubogaceni. Zaś jako wierzący w Zwycięzcę nad śmiercią, Jezusa zmartwychwstałego, żegnamy Cię z nadzieją spotkania w wieczności, mówiąc „Do widzenia”!

Odpoczywaj w Bożym pokoju!


Pobierz artykuł poświęcony Władysławowi Sośnie „Władysław Sosna (1933-2020) – publicysta z korzeniami” (plik PDF).

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>