Archiwum

Z walnego zebrania Oddziału PTEw w Ustroniu: sprawozdanie za 2019 r.

Danuta Pilch - prezes Oddziału i ks. Piotr Wowry - proboszcz Parafii w Ustroniu

Oddział PTEw Ustroniu jest jednym z 13 oddziałów, które działają w naszym kraju. Oddział jest stosunkowo liczny, ponieważ 31 grudnia 2019 r. liczył 55 członków. Niestety tendencja jest zniżkowa, w najlepszych latach 2015 i 2016 liczba członków wynosiła 62 osoby. Przyczyny tej tendencji są różne: 3 członków zmarło, 2 osoby zmieniły miejsce zamieszkania, jedna jest w domu opieki, pozostałe na własna prośbę zrezygnowały z członkostwa.

Nasza działalność polega na organizowaniu spotkań i wycieczek. Tematyka spotkań dotyczy jubileuszy, rocznic i ciekawych wydarzeń związanych z naszym Kościołem i regionem. W 2019 r. odbyło się 10 spotkań tematycznych i jedna wycieczka krajoznawcza. Spotykamy się regularnie w trzeci wtorek miesiąca i zapraszamy prelegentów, którzy przybliżają nam tematykę z różnych dziedzin. W spotkaniach uczestniczyło średnio 31 osób, w tym 25 członków PTEw.

Informacje o naszych spotkaniach ukazują się w ogłoszeniach parafialnych i „Gazecie Ustrońskiej”. Drukujemy również plakaty, które są umieszczane na tablicach ogłoszeń. W „Gazecie Ustrońskiej” ukazują się też relacje z naszych spotkań, których autorką jest Lidia Szkaradnik.

Spotkania i wycieczki zorganizowane w 2019 r.:

 • w styczniu odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2018 rok,
 • w lutym spotkanie z zespołem redakcyjnym i autorami „Pamiętnika Ustrońskiego”,
 • w marcu Janina Hławiczka opowiadała i prezentowała zdjęcia z podróży do Indii Południowych i na Cejlon,
 • w kwietniu Leopold Kłoda (prezes Oddziału w Jaworzu) przedstawił temat „Trzydziestoletnia wojna religijna 1618-1648”,
 • w maju ks. dr hab. Marek Uglorz przedstawił temat roku 2019 w naszym Kościele, który brzmiał „Rok troski o stworzenie”,
 • 11 czerwca smażyliśmy jajecznicę w Karczmie na Równicy, dokąd dojechaliśmy „ustrońską ciuchcią”,
 • w czerwcu dr Łukasz Barański zaprezentował temat: „Chrześcijaństwo a islam”,
 • 24 sierpnia pojechaliśmy na wycieczkę do Rud i Raciborza. Po zwiedzanych miejscach oprowadzał nas ewangelicki przewodnik z Rybnika Dariusz Wantulok,
 • we wrześniu Anna Guznar przedstawiła sylwetkę Stanisława Hadyny z okazji 100-lecia jego urodzin. Mówiła o jego muzyce i twórczości literackiej.
 • w październiku przyjechała z Katowic dr Aneta Sokół z promocją publikacji „Polska książka ewangelicka po 1989 roku”, która była jej rozprawą doktorską. Gościem tego spotkania był także prezes Zarządu Głównego PTEw, Józef Król, który przybył z nowym rocznicowym wydawnictwem „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919 – 1983 – 2019”. Wydawnictwo zostało opracowane przez zespół pod kierunkiem dr hab. Jana Szturca. Każdy uczestnik, który zakupił na spotkaniu książkę otrzymał od prezesa PTEw jako nagrodę jabłko „Kocza głowa” z jego sadu,
 • w listopadzie Urszula Wantuła-Rakowska mówiła o 120. rocznicy założenia Stowarzyszenia Młodzieży Ewangelickiej w Ustroniu na podstawie wspomnień i notatek swojego „starzyka” Jana Wantuły,
 • 27 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne z udziałem zespołu Soli Deo Gloria (SDG). Wspólnie kolędowaliśmy. W czasie spotkania prezes Danuta Pilch przedstawiła krótką relację z uroczystości jubileuszowych 100-lecia PTEw w Poznaniu. Informacja była uzupełniona pokazem fotografii.

Zarząd Oddziału spotkał się w 2019 r. trzykrotnie by omówić najważniejsze sprawy związane z naszą działalnością. Dotyczyły one tematów spotkań i zapraszanych prelegentów, spraw finansowych, spraw osobowych i organizowania wycieczek.

Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczyli w Walnym Zebraniu Delegatów w kwietniu w Katowicach. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Uczestniczyliśmy także w spotkaniu czterech Oddziałów Diecezji Cieszyńskiej, które odbyło się w listopadzie. Jego organizatorem był Oddział w Cieszynie. W Poznaniu 4-6 października 2019 r. był obchodzony jubileusz 100-lecia PTEw. W uroczystościach rocznicowych uczestniczyła 7-osobowa delegacja naszego Oddziału. Oddział prowadzi kronikę, którą redaguje Michał Pilch.

Sprawozdanie: Danuta Pilch – prezes Oddziału, zdjęcia: Michał Pilch

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>