Archiwum

Luty 2020 roku w jaworzańskim Oddziale PTEw

3 lutego 2020 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału dotyczące podsumowania działalności za 2019 rok. Zebranie przebiegało według ustalonego porządku. Najpierw prezes Oddziału Leopold Kłoda złożył sprawozdanie z merytorycznej działalności Oddziału. W 2019 r. odbyło się 11 spotkań, w tym 9 tematycznych, 1 adwentowo-opłatkowe oraz 1 sprawozdawcze, zorganizowano jednodniową wycieczkę do Chorzowa i Będzina oraz 3-dniową do Poznania na uroczystość obchodów 100-lecia PTEw. Ponadto członkowie Oddziału bardzo aktywnie uczestniczyli w nabożeństwie w Jaworzu z okazji 100-lecia PTEw oraz 35-lecia Oddziału w Jaworzu, a w dzień pamiątki zmarłych 1 listopada wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili kwestę cmentarną.

Józef Król - skarbnik

Leopold Kłoda - prezes

Na koniec 2019 r. Oddział liczył 60 członków, lecz już w styczniu 2020 roku wpisały się 2 nowe osoby, więc obecnie Oddział w Jaworzu liczy 62 członków. Przeciętna liczba uczestniczących w spotkaniach to około 40 osób.

Po sprawozdaniu prezesa tradycyjnie już Mariusz Fender przedstawił prezentację multimedialną „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Jaworzu w 2019 roku”. Wyświetlane zdjęcia ze spotkań i wycieczek zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem.

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Król, sprawozdanie komisji rewizyjnej Emilia Obracaj, a protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczego przeczytała sekretarz Danuta Kubala. Wszystkie sprawozdania przyjęte zostały bez zastrzeżeń i Zarządowi udzielono absolutorium.

Od lewej: Mariusz Fender, Danuta Kubala i Leopold Kłoda

W dalszej części zebrania prezes Leopold Kłoda zaproponował wstępnie tematy i terminarz spotkań w 2020 r. Planowane tematy spotkań to: Podstawy judaizmu, Święta żydowskie – św. Paschy, Ludwig Beethoven – 250 rocznica urodzin, Australia widziana oczami U. i W. Gibców, Ameryka Południowa z siodła konia, Jan Amos Komeński – 350 rocznica śmierci, Jan Cholewa i Jan Kalfas – dwaj piloci RAF-u, Ks. Dietrich Bonhoeffer – teolog i etyk w 75. rocznicę śmierci. Ponadto zaplanowano dwie wycieczki: jednodniową do Raciborza i dwudniową do Leszna i Winnej Góry w województwie wielkopolskim. Przedstawiony plan pracy został jednomyślnie przyjęty przez zgromadzonych.Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>