Archiwum

Spotkanie z Janem Dygą i światem jego muzyki

Jan Maria Dyga - prelegent

21 stycznia odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem wieczoru, zorganizowanego tradycyjnie na parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Warszawskiej, był Jan Maria Dyga – śpiewak, aktor, a także członek chóru parafialnego „Largo Cantabile” działającego przy katowickiej parafii. Spotkanie „Jan Maria Dyga i świat jego muzyki” pozwoliło przybyłym poznać bliżej sylwetkę znanego w środowisku ewangelickim artysty, chórzysty związanego z Katowicami, ale także Chorzowem i Gliwicami.

Spotkanie rozpoczęła prezes Oddziału – prof. Grażyna B. Szewczyk, która pokrótce przedstawiła gościa, jego drogę życiową, osiągnięcia artystyczne i najważniejsze punkty kariery muzycznej. Mogliśmy dowiedzieć się, że Jan Maria Dyga z urodzenia jest chorzowianinem, że zamiłowanie do muzyki wyniósł z domu rodzinnego, a jego kariera muzyczna związana była z przynależnością do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, a także sukcesami muzycznymi odnoszonymi na scenach operowych i operetkowych w wielu miastach polskich, w tym w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi i Gliwicach. Prezes podkreśliła także zaangażowanie gościa w działalność chórów ewangelickich, którym jest wierny od dziesięcioleci.

Główną częścią wieczoru była autorska prezentacja własnej drogi muzycznej przedstawiona przez gościa na tle wspomnień, refleksji oraz spostrzeżeń dotyczących życia muzycznego. Jan Dyga rozpoczął od przypomnienia narodzin swojej muzycznej pasji, w czym ważną rolę odegrała atmosfera domu, a w następnej kolejności Dom Kultury w Chorzowie-Batorym. Ważną rolę odegrał także katowicki Pałac Młodzieży, gdzie Jan Maria Dyga w młodzieńczych latach mógł rozwijać swój talent muzyczny. Interesującą częścią opowieści były wspominane kolejne sukcesy, które wyznaczały jego drogę artystyczną – udział w festiwalach piosenki radzieckiej w Zielonej Górze (z Alicją Majewską), przynależność do warszawskich zespołów studenckich, występy w „Śląsku” i późniejszą przynależność do wielu zespołów operowych. Słuchacze mogli poznać m.in. szczegóły związane z występami w zespole „Śląsk” prowadzonym przez charyzmatycznego twórcę Stanisława Hadynę, także kompozytora i dyrektora zespołu. Jan Dyga, absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej, po powrocie na Śląsk związał się z Operetką Śląską w Gliwicach, pracował także w Teatrze Nowym w Zabrzu. W swojej wspomnieniowej prelekcji wskazał role, które w sposób szczególny zapisały się w jego dorobku, odgrywane w spektaklach operetkowych, musicalach czy kabaretach.

Z prelekcji wyłonił się jednocześnie wizerunek artysty nie tylko utalentowanego, ale także lubianego przez publiczność i cieszącego się popularnością u widzów. Jan Dyga podkreślił również, że pomimo swego zawodowstwa od lat uczestniczy w amatorskim ruchu muzycznym rozwijanym przy parafiach ewangelickich, co dostarcza mu wiele satysfakcji i zadowolenia; zaznaczył, że bardzo ceni sobie przynależność do przyparafialnych chórów śpiewając „na chwałę Bogu”.

Gość wzbogacił swoją prelekcję wykonaniem kilku pieśni. Do tych wykonań akompaniowała mu Gabriela Jonszta. W końcowej części był to mniej lub bardziej znany repertuar kolędowy. Styczniowe spotkanie pozwoliło przybyłym poznać drogę życiową, a przede wszystkim artystyczną Jana Dygi, chórzysty zespołu „Largo Cantabile”. Warto podkreślić, że katowickie spotkanie odbyło się niedługo po ubiegłorocznym benefisie zorganizowanym w chorzowskim skansenie z okazji 60-lecia pracy twórczej Jana Marii Dygi.

Tekst i zdjęcia: Aneta M. Sokół

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>