Archiwum

Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału PTEw w Katowicach

19 grudnia odbyło się ostatnie w 2019 r. spotkanie katowickiego Oddziału PTEw, które z jednej strony miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, z drugiej natomiast przypomniano znane tradycje adwentowe polskie jak i szwedzkie. Prelegentkami tej części programu były prezes oddziału prof. Grażyna B. Szewczyk oraz dr Aneta M. Sokół. Spotkaniu towarzyszyła szczególna przedświąteczna atmosfera.

Na początku prelegentki przedstawiły zwyczaje adwentowe. Prof. Grażyna Szewczyk opowiedziała o tradycjach szwedzkich, podkreślając że adwent jest uroczyście świętowany w tym kraju, w którym większość mieszkańców należy do Kościoła luterańskiego. Dla szwedzkiego adwentu szczególnie charakterystyczna jest popularność świętej Łucji uchodzącej za patronkę światła. W związku z geograficznymi uwarunkowaniami kraju upamiętnianie św. Łucji symbolizuje tęsknotę za światłem i oczekiwanie na dłuższy dzień, jasność i zakończenie pory ciemności. Prof. Grażyna Szewczyk zaznaczyła, że upamiętnianie świętej Łucji łączy wszystkich Szwedów, w tym także mieszkających poza granicami kraju. W kulturze szwedzkiej znane są także inne symbole adwentowe, takie jak świeca adwentowa czy kalendarz adwentowy. Uczestnicy spotkania mieli okazję odsłuchać popularną pieśń św. Łucji.

Prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk - prezes Oddziału, prelegentka

Druga z prelegentek mówiła o polskich zwyczajach ludowych związanych z adwentem, które były kultywowane na terenach wiejskich wśród wiernych Kościoła katolickiego. Do zwyczajów tych należało granie na ligawkach (rodzaj drewnianego instrumentu) określane otrąbianiem adwentu, poranne nabożeństwa adwentowe czyli roraty, czy zwyczaj organizowania wieczornic, którym towarzyszyło wspólne darcie pierza oraz rozmowy. Praktykowano zapalanie białych świec zwanych roratkami, upowszechnił się także przejęty od protestantów wieniec adwentowy. Obu prelekcjom towarzyszyły prezentacje multimedialne obfitujące w materiał ilustracyjny.

Dr Aneta M. Sokół - prelegentka

Druga część spotkania kończyła kadencję dotychczasowego Zarządu Oddziału i rozpoczęła się od złożenia sprawozdania z całej niemal 5-letniej działalności. Spotkanie to poprowadził dr hab. Jan Szturc. Część sprawozdawczą z działalności merytorycznej przedstawiła Aneta Sokół omawiając dokonania Oddziału z uwzględnieniem liczby zorganizowanych prelekcji, promocji wydawnictw oraz innych zrealizowanych form aktywności. Sprawozdanie finansowe złożyła skarbnik Oddziału Bożena Polak, sprawozdanie komisji rewizyjnej zaprezentowała Halina Bobrzyk.

W dalszej kolejności odbyły się wybory, w wyniku których wybrany został nowy Zarząd Oddziału w składzie: prof. Grażyna B. Szewczyk – prezes, dr Aneta M. Sokół – sekretarz, Bożena Polak – skarbnik, Stanisław Nowak – członek. W skład komisji rewizyjnej weszli Alicja Dylewska – przewodnicząca i Halina Bobrzyk, w skład sądu polubownego dr hab. Andrzej Molak i Henryka Unicka. Ustalono również, że delegatami na Walne Zebrania Delegatów PTEw Oddział reprezentować będą prof. Grażyna B. Szewczyk i dr Aneta M. Sokół.

Po wyborach był czas na wspólną dyskusję o przyszłości Oddziału i perspektywach dalszej działalności. Dr hab. Jan Szturc poruszył ważny problem związany z niedostatkami dotychczasowej praktyki informacyjnej o organizowanych comiesięcznych prelekcjach. Zastanawiano się ponadto nad innymi możliwościami propagowania własnej aktywności, a także nowymi sposobami przyciągnięcia nowych członków oraz zainteresowania osób programem katowickiego Oddziału PTEw.

Tekst: Aneta M. Sokół, zdjęcia: Jan Szturc

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>