Archiwum

Promocja książki o 100-leciu PTEw odbyła się w Katowicach

Jan Szturc - prelegent

Listopadowe spotkanie katowickiego Oddziału PTEw miało charakter szczególny – była to promocja książki wydanej na 100-lecie Towarzystwa, przygotowanej przez dr. hab. Jana Szturca przy współpracy zaprzyjaźnionych autorów. Prezentacja jubileuszowej monografii „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1919 – 1983 – 2019” (Katowice 2019) zorganizowana została 19 listopada z udziałem nie tylko autorów, ale także prezesa Zarządu Głównego PTEw – Józefa Króla, który towarzyszył kolejnemu już promocyjnemu spotkaniu wydanej niedawno pozycji.

Spotkanie rozpoczęła prezes Oddziału – prof. Grażyna B. Szewczyk przedstawiając gościa. Józef Król jest prezesem Zarządu Głównego PTEw nieprzerwanie od 2003 roku, jest także czynnym działaczem swego macierzystego Oddziału w Jaworzu. Pani Prezes podkreślała zaangażowanie gościa w życie Kościoła wymieniając liczne funkcje, które pełnił lub pełni w gremiach kościelnych, parafialnych lub stowarzyszeniowych, w tym w synodzie diecezjalnym diecezji cieszyńskiej czy w Synodzie Kościoła. Prezes PTEw jest ponadto autorem lub współautorem kilku publikacji historycznych; dzięki jego staraniom i organizacyjnemu zaangażowaniu od lat mogą ukazywać się również publikacje PTEw wraz z promowanym tego wieczoru tytułem.

Aneta Sokół - współautorka książki (z prawej) i Józef Król - prezes PTEw (z lewej)

Główną częścią promocji było wystąpienie głównego autora jubileuszowej monografii. Dr hab. Jan Szturc przedstawił pokrótce dzieje PTEw, od jego poznańskich początków po obecną aktywność realizowaną przez kilkanaście oddziałów z całej Polski, które reprezentując różny potencjał organizacyjny prowadzą działalność nie tylko na rzecz własnej lokalnej wspólnoty, ale starają się prezentować ewangelicki dorobek i dziedzictwo także w wymiarze zewnętrznym. Prelegent przedstawiał dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwa, do których należało m.in. utworzenie przy współudziale PTEw Muzeum Reformacji w Mikołajkach czy powołanie własnego pisma („Słowo i Myśl”), ale zastanawiał się również nad dalszymi perspektywami działalności w kontekście zmieniających się czasów oraz ograniczeń wewnętrznych, kulturowych, lokalnych czy socjologicznych.

W dalszej kolejności głos zabrał prezes Józef Król, który ze swego punktu widzenia przedstawił promowaną książkę przybliżając organizacyjną stronę tego ważnego wydawniczego przedsięwzięcia po zaangażowanie osób, które przyczyniły się do jej powstania. Dalsza część wieczoru miała charakter bardziej swobodny, rozmowy dotyczyły zarówno historii PTEw, fenomenu jego przetrwania w Poznaniu w czasach bezpośrednio powojennych, jak też odrodzenia ewangelickiej organizacji w latach 80. Dyskutowano nad aktualną kondycją stowarzyszenia zastanawiając się nad dalszymi perspektywami tej społecznej aktywności, czynnikami ograniczającymi działalność oraz możliwościami poszczególnych oddziałów, w tym śląskich oraz cieszyńskich. Słuchacze mogli obejrzeć oraz otrzymać jubileuszową książkę w zamian za dobrowolny datek.

Dodatkową atrakcją był przygotowany na tę okazję tort, którym uczestnicy mogli delektować się podczas rozmów na temat stowarzyszeniowej aktywności. Spotkanie promocyjne dzięki tematyce, ale także dzięki obecności prezesa PTEw, upłynęło w miłej, odświętnej atmosferze. Przypomniane zostały dzieje organizacji w sposób szczegółowy opowiedziane w promowanej książce. Była to ponadto okazja do refleksji nad na temat własnego Oddziału PTEw, jego kondycji oraz nowych wyzwań stojących przed całą ewangelicką organizacją.

Tekst i zdjęcia: Aneta M. Sokół

1 komentarz do Promocja książki o 100-leciu PTEw odbyła się w Katowicach

  • J.Szturc

    Warto dodać, że „przygotowany na tę okazję tort” wspomniany przez autorkę relacji, jest jej dziełem! Można go zobaczyć na środkowym zdjęciu – nie wiadomo dlaczego został postawiony przed prezesem… 🙂

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>