Archiwum

Spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem odbyło się w Żorach

Prof. Jerzy Buzek - prelegent

26 października 2019 r. w siedzibie Muzeum Miejskiego w Żorach odbyło się kolejne zebranie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, w czasie którego prelekcję pt. „Porozumienie i jedność w sercu Europy” przedstawił prof. Jerzy Buzek. Jako eurodeputowany, były premier Polski i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, omówił szereg zagadnień dotyczących wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego zjednoczonej Europy. W początkowej fazie spotkania prof. Buzek wspomniał o swoim uczestnictwie w uroczystości odsłonięcia pomnika Wojciecha Korfantego, która odbyła się w dniu poprzedzającym tę prelekcję, czyli 25 października br. Pomnik stoi przy Trakcie Królewskim w Warszawie nieopodal monumentów „ojców niepodległości”, wśród nich Józefa Piłsudskiego – bezkompromisowego przeciwnika przywódcy III powstania śląskiego, Wojciecha Korfantego.

Prof. Jerzy Buzek – Ślązak związany z regionem kopalń węgla kamiennego, opowiedział o wielowiekowej historii kopalń w Polsce, o słynnych kopalniach soli w Bochni i Wieliczce, skąd 770 lat wstecz wydobywano sól, a jej eksport poza granice kraju przynosił olbrzymie dochody stanowiące 70% budżetu Rzeczpospolitej za panowania króla Kazimierz Wielkiego.

Nawiązując do różnych aspektów historycznych Europy, charakteryzuje ją również historia wojen, rewolucji i niezliczonych incydentów zbrojnych, niemal od zarania istnienia kontynentu. Na przestrzeni dziejów odbywały się nieudane próby zjednoczenia krajów europejskich w jeden system społeczno-polityczny. Jednakże proces ten dokonywany drogą ekspansji pochłaniał zawsze wiele ofiar i przynosił liczne straty. Dopiero w wieku XX pojawienie się nowej idei integracji europejskiej, głoszonej przez przedstawicieli europejskich państw, poskutkowało powołaniem do życia Unii Europejskiej skupiającej dziś 28 krajów, a wśród nich od 2004 r. także i Polski. Obecnie wspólnota ta zapewnia życie w stabilnej, wolnej od konfliktów zbrojnych Europie.

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest przeciwdziałanie zmianom klimatu przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych. Włączając się w realizację tego procesu prof. Buzek jest inicjatorem utworzenia w ramach budżetu Unii „specjalnego funduszu sprawiedliwej transformacji energetycznej” dla państw członkowskich, kierując szczególną uwagę na istotę potrzeb regionu śląskiego w Polsce. Poparta przez Parlament Europejski inicjatywa ta znalazła miejsce wśród założeń nowego „Europejskiego Zielonego Ładu”.

Z Józefem Chmielem - prezesem Oddziału PTEw w Żorach

Niepokój Unii Europejskiej budzi nie tylko nieprzewidywalna polityka gospodarcza USA, ale również brexit – posunięcie wywołujące wielki chaos i bałagan nie tylko w krajach wspólnoty, ale też w samej Wielkiej Brytanii. Wyjście z Unii będzie wymagało porozumień w kwestii praw obywateli w tym 700 tys. Polaków oraz pracowników i studentów z 50 krajów świata.

Realizując swoje zadania w Parlamencie Europejskim prof. Buzek zawsze zabiegał o silną pozycję Polski w Unii Europejskiej, dlatego żadne działania polskich elit politycznych nie powinny podważać dorobku europejskiej wspólnoty. W ramach dyskusji wyłonił się temat imigrantów i udzielania im azylu. Z wyjaśnień profesora wynika, że Unia prowadzi politykę azylową opartą na solidarności, humanitaryzmie i sprawiedliwym podziale odpowiedzialności między państwa członkowskie.

Po interesującej dyskusji, końcowa konkluzja podkreśla doniosłe znaczenie Unii Europejskiej, podejmującej się rozwiązywania problemów w każdej sferze życia społecznego i gospodarczego. Wspólnota ta stoi na straży pokojowego rozwiązywania konfliktów, praw człowieka, równości płci, solidarności oraz współpracy bez względu na różnice systemów wartości i poglądów.

Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: Andrzej Żabka

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>