Archiwum

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PTEw obradowało w Katowicach 27 kwietnia 2019 r.

Nowy Zarząd Główny PTEw, od lewej: Maria Miarka, Michał Jadwiszczok, Józef Król, Violetta Bolek, Halina Czaderna, Jan Szturc i Józef Chmiel

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się Walne Zabranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PTEw. Wzięło w nim udział 26 delegatów z poszczególnych Oddziałów.

Ustępujący Zarząd Główny przedstawił sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowe, które zostały przyjęte przez Delegatów, po czym na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

W dyskusji nad sprawozdaniami zwrócono m.in. uwagę na trudności w pozyskiwaniu środków na szerzej zakrojone działania Zarządu Głównego i Oddziałów, ponieważ bardzo trudne stało się uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w konkursach organizowanych przez instytucje samorządowe, państwowe, czy naukowe jak Narodowe Centrum Nauki. M.in. negatywnie został rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosek Zarządu Głównego o dofinansowanie wydania książki o dziejach PTEw przygotowywanej z okazji 100-lecia działalności Towarzystwa.

Przegłosowano decyzję o rozwiązaniu Oddziału PTEw w Koszalinie, który zawiesił swą działalność po wyjeździe z Koszalina prezesa Oddziału.

Do osobnego wyboru prezesa PTEw zgłoszono tylko jednego kandydata, którym był ustępujący prezes Józef Król. Do wyboru pozostałych sześciu członków Zarządu Głównego zgłoszono 9 kandydatów. Po wyborach i ukonstytuowaniu się skład Zarządu Głównego na najbliższą 4-letnią kadencję wygląda następująco:

  • Józef Król (Jaworze) – prezes,
  • Jan Szturc (Katowice) – wiceprezes,
  • Maria Miarka (Jaworze) – sekretarz,
  • Halina Czaderna (Cieszyn) – skarbnik,
  • Violetta Bolek (Łódź),
  • Józef Chmiel (Żory),
  • Michał Jadwiszczok (Poznań).

Zastępcami członków Zarządu zostali w kolejności uzyskanej liczby głosów Zbigniew Gruszka (Łódź) i Elżbieta Sitek (Żory).

Główna Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Bogusław Tondera (Kraków) – przewodniczący oraz Marcin Mrózek (Cieszyn) i Danuta Pilch (Ustroń), a przewodniczącym Sądu Polubownego Janina Szeruda-Goszyk (Bielsko) oraz jako członkowie Dorota Kowalczyk (Sopot) i Krzysztof Rzońca (Kraków).

Jeśli idzie o plany PTEw na najbliższy rok, zostały one zdominowane przez kilka ważnych wydarzeń:

Tekst: Jan Szturc, zdjęcia: Mariusz Fender

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>