Archiwum

Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe i działalność placówek edukacyjnych Fundacji ETO

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska - prezes Zarządu Fundacji Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego


15 kwietnia na terenie przedszkola „Szkrabki” i szkoły podstawowej im. S.B. Lindego – placówek prowadzonych przez Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe (ETO) – odbyło się comiesięczne spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Prezes Zarządu Fundacji – Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska, rozpoczęła swoją prelekcję od  przypomnienia działalności licznych placówek wychowawczych i edukacyjnych na terenie Warszawy i okolicach prowadzonych przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie przed 1939 rokiem.

Następnie prelegentka przedstawiła okoliczności powołania Fundacji i stwierdziła, że idei powstania ETO przyświecała myśl nawiązania do dobrych tradycji warszawskiej społeczności ewangelickiej, która w przeszłości, dbając o właściwe wychowanie i edukację młodzieży, zakładała szkoły różnych szczebli. Dlatego głównym celem ETO było założenie przedszkola, następnie szkoły podstawowej, a w dalszej perspektywie i średniej. Z założenia placówki te mają być otwarte dla wszystkich.

Wynajęto obiekt na warszawskim Ursynowie, otoczony dość dużym terenem  rekreacyjnym, na którym urządzono stopniowo place zabaw i boiska sportowe. W 2013 r. doszło do otwarcia przedszkola o nazwie „Szkrabki”, a we wrześniu następnego roku powstała Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego. Szkoła rozrasta się wraz z wiekiem uczniów. Obecnie z przedszkola korzysta ok. 150 dzieci, zaś do szkoły uczęszcza blisko 250 uczniów.

Wysokiemu poziomowi nauczania towarzyszy dbałość o wartości. W pracy wychowawczej szkoła promuje takie cechy osobowe jak rzetelność, umiejętność brania odpowiedzialności za własne decyzje, współdziałanie z innymi ludźmi, szacunek wobec wszelkiej inności, pracowitość. Placówka cieszy się coraz większym  zainteresowaniem. Organizowane są konkursy, kiermasze charytatywne, wycieczki edukacyjne. W przemieszczaniu się mniejszych grup dzieci pomaga szkolny busik zwany „Szkrabkobusem”.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję by zwiedzić obiekt.

Następne spotkanie planowane jest 20 maja. Gościem będzie prof. Juliusz Gardawski, który wygłosi prelekcję: „Przedsiębiorcy-ewangelicy na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku”.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>