Archiwum

Marzec 2019 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw

Stanisław Hadyna (1919-1999)

4 marca 2019 r. na comiesięcznym spotkaniu Oddziału PTEw w Jaworzu, prelekcję „Postać Stanisława Hadyny – kompozytora i literata w 100. rocznicę urodzin” przedstawiła Anna Guznar, członkini Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Ustroniu.

Na wstępie prelegentka wspomniała, iż na spotkaniu autorskim w bibliotece w Ustroniu miała szczęście ze Stanisławem Hadyną osobiście się spotkać i rozmawiać. Do dzisiaj pozostaje pod wielkim wrażeniem jego osobowości. Obecny rok 2019 jest obchodzony w województwie śląskim jako Rok Stanisława Hadyny.

Stanisław Hadyna – polski kompozytor, dyrygent, muzykolog i pisarz, założyciel i wieloletni kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, był synem śląskiego nauczyciela muzyki i zbieracza pieśni Jerzego oraz Emilii z d. Pilch. Urodził się 25 września 1919 r. w Karpętnej na Zaolziu, lecz jego przodkowie pochodzili z Wisły. W 1938 r. ukończył Instytut Muzyczny im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie, następnie studiował psychologię i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a po wojnie podjął studia na kierunku kompozycji i dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Katowicach.

Anna Guznar - prelegentka

Dorobek muzyczny Stanisława Hadyny to kompozycje i opracowania ponad 250 pieśni chóralnych i solowych, 30 tańców, dwa koncerty fortepianowe i muzyka do filmów. W pamięci Polaków utrwalił się przede wszystkim jako twórca, dyrektor naczelny i artystyczny Zespołu „Śląsk”. Funkcję tę pełnił w latach 1953-1968 oaz później, od 1 marca 1990 r. niemal do śmierci. Gdy w 1968 r. został odsunięty od funkcji dyrektora naczelnego Zespołu, zamieszkał w Krakowie. Od lat 60. zajmował się również z dużym powodzeniem twórczością literacką. Był erudytą o ogromnej wiedzy i niepospolitych zdolnościach narracyjnych. Spod jego pióra wyszły wielokrotnie nagradzane na świecie dzieła literackie: dramaty, powieści, reportaże, eseje, słuchowiska radiowe i audycje telewizyjne. Wydał w Polsce siedem książek, m.in. o Martinie Lutherze Kingu oraz dramat o Gandhim. Za książkę „Błogosławieni pokój czyniący” w 1969 roku otrzymał nagrodę UNESCO. Zmarł 1 stycznia 1999 r. w Krakowie. Pochowany został w Wiśle na starym cmentarzu ewangelickim na Groniczku.

Pośmiertnie otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Wisła. Obecnie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” nosi imię Stanisława Hadyny i, jak pragnął tego założyciel, stara się prezentować wielokulturowy folklor śląski, w jego repertuarze są też inne polskie pieśni i tańce oraz opracowania oper, oratoriów, muzyki klasycznej i sakralnej. 1 lipca 2006 r. przed siedzibą zespołu kompozytorowi postawiony został pomnik.

Po prelekcji tradycyjnie odbyła się dyskusja, tym razem z udziałem specjalnego gościa, gdyż w spotkaniu uczestniczyła również synowa Stanisława Hadyny. Uzupełniła ona prelekcję dzieląc się interesującymi i ciekawymi wspomnieniami z różnych wydarzeń rodzinnych, będącymi cennym i wartościowym uzupełnieniem sylwetki Stanisława Hadyny.

Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>