Archiwum

Luter znany i nieznany – spotkanie w Żorach

Ks. dr Grzegorz Olek - prelegent

„Luter znany i nieznany” – to temat marcowego spotkania PTEw w Żorach. Gościem był ks. dr Grzegorz Olek, który przedstawił postać i działalność księdza doktora Marcina Lutra. Luter jako doktor Pisma Świętego świadom swego poselstwa, dostrzegał wypaczenia doktrynalne oraz nadużycia ówczesnej władzy kościelnej. Z tego powodu wzrastała w nim chęć wyzwolenia Kościoła z dylematów rzymskokatolickiej doktryny, a także dążność do odnowy instytucji papieskiej.

Najbardziej rażącą i oburzającą Lutra była praktyka sprzedawania odpustów, która stała się istotnym impulsem do opublikowania i przybicia na drzwiach zamkowego kościoła w Wittenberdze 95 tez, jako odezwy wzywającej do teologicznej dyskusji. Mimo iż tezy budziły zrozumiałe zainteresowanie, jednak do dysputy nie doszło, zaś odpowiedzią była lawina oskarżeń Lutra, zawiłych procesów i uciążliwych przesłuchań. Wyklęty i ekskomunikowany, sam podjął się dzieła odnowy Kościoła uznając Biblię za jedyne źródło prawdy i wiary chrześcijańskiej. W 1521 r. na podstawie edyktu wormackiego jako banita – wyjęty spod prawa, Luter ukrywał się na zamku w Wartburgu.

Ten czas choć trudny i dotkliwy, pełen niepokoju i wytężonej pracy, zaowocował wieloma napisanymi dziełami, wśród których najwybitniejszym było tłumaczenie na język niemiecki Nowego Testamentu, które już w końcu 1522 r. zostało wydane drukiem i docierało do rąk wiernych.

Po 12 latach pracy nad tłumaczeniem Starego Testamentu ukazała się Biblia w przekładzie dr Marcina Lutra, która stała się podstawą rozwoju duchowego i chrześcijańskiego życia w prawdzie. Wszystkie wydarzenia z życia Lutra oraz jego dokonania złożyły się na wybitne, o historycznym znaczeniu dzieło Reformacji, ogarniające Europę i Świat.

Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: Andrzej Żabka

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>