Archiwum

Luty 2019 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw

Przewodniczący zebrania Mariusz Fender i sekretarz Danuta Kubala

4 lutego 2019 r. w jaworzańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbyło się Walne Zebranie Członków, które miało charakter zebrania sprawozdawczego, podsumowującego działalność za 2018 rok. Zebranie odbywało się wg ustalonego porządku: najpierw kurator Parafii, pan Ryszard Milli odczytał napisany przez siebie wiersz na pożegnanie śp. ks. radcy Ryszarda Janika „Łzą dziś pamięci wraz tu żegnamy”, następnie sprawozdanie z działalności w 2018 r. złożył prezes Leopold Kłoda, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Król, a sprawozdanie komisji rewizyjnej Elfryda Kukla, natomiast protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczego przeczytała sekretarz Danuta Kubala. Sprawozdania przyjęte zostały bez zastrzeżeń i Zarządowi udzielono absolutorium.

Skarbnik Józef Król

Po sprawozdaniu prezesa nastąpiła chwila wspomnień. Mariusz Fender przedstawił w formie multimedialnej prezentację „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Jaworzu w 2018 roku”, przy pomocy której każdy mógł sobie przypomnieć spotkania i wycieczki, które odbyły się w minionym roku.

Następnie prezes Leopold Kłoda wstępnie zaproponował tematykę i terminarz spotkań w 2019 r. Planowane tematy spotkań to: „Stanisław Hadyna w 100. rocznicę urodzin”, „Ochrona przyrody w kodeksie myśliwych”, „Leonardo da Vinci – 500. rocznica śmierci”, „Mikołaj Rej – 450. rocznica śmierci”, „Piękno stworzenia Ziemi Cieszyńskiej”, „Ziemia Święta – śladami Chrystusa”, „Ks. Leopold Otto – 200. rocznica urodzin”. Zaplanowano również dwie wycieczki: jednodniową do Chorzowa i Będzina oraz 3-dniową do Poznania na obchody 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Przedstawiony plan pracy został jednomyślnie przyjęty przez zgromadzonych.

Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>