Archiwum

Grudzień 2018 roku w jaworzańskim Oddziale PTEw

3 grudnia 2018 r. w sali budynku „Pod Harendą” w Jaworzu odbyło się organizowane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu doroczne spotkanie ekumeniczne z okazji zakończenia roku kalendarzowego oraz podsumowania roku obchodów stulecia niepodległości państwa. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: proboszczowie obu parafii wyznaniowych, wójt Gminy Jaworze, nowo wybrana Rada Gminy Jaworze, członkowie Akcji Katolickiej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Jaworzu, członkowie jaworzańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz delegacja PTEw z Cieszyna z prezesem Władysławem Sosną, Chór „Schola”, zespół „Cantate” oraz prelegent Stefan Król z Cieszyna. Miłą niespodzianką była bardzo duża liczba uczestników spotkania.

Po przywitaniu obecnych przez prezesa PTEw, spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy i krótkim wspomnieniem zmarłego ks. radcy Ryszarda Janika, wieloletniego proboszcza naszej Parafii oraz Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Przemawia Leopold Kłoda

Następnie prezes Leopold Kłoda otrzymał od wszystkich członków serdeczne gratulacje, gdyż 11 listopada 2018 r. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie został uhonorowany laurem ziemi cieszyńskiej – „Srebrną Cieszynianką”.

Kolejnym punktem spotkania była prelekcja „Powstanie i działalność Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego jako wyraz przynależności do państwa polskiego”, którą przedstawił nasz gość, Stefan Król z Cieszyna.

Stefan Król - prelegent

Po rozpadzie Monarchii Austro-Węgierskiej wywołanym dążeniem ludności do uzyskania samodzielności i utworzenia własnych państw narodowych, w tym również odbudowy niepodległego państwa polskiego, 19 października 1918 r. powstała w Cieszynie Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego (RNKC). Tworzyli ją reprezentanci wszystkich sił politycznych: katolicy, ewangelicy i socjaliści, a wśród jej 21 pierwszych członków znalazły się 3 kobiety. Do jej przywódców należeli: Józef Londzin, Jan Michejda i Tadeusz Reger. RNKC była pierwszym formalnym rządem na ziemiach polskich w procesie odradzania się Rzeczypospolitej. Mimo różnic ideologicznych członków reprezentujących odmienne postawy polityczne, potrafili oni wznieść się ponad te różnice by osiągnąć nadrzędny cel.

Chór 'Schola'

Żeby zapewnić ciągłość funkcjonowania przemysłu i administracji zawarto 5 listopada 1918 r. porozumienie, które dzieliło Księstwo na strefę wpływów polskich i czeskich na zasadach etnicznych. Jednak niedługo okazało się, że nie wola mieszkańców zadecyduje o losie Ziemi Cieszyńskiej. Porozumienie to nie zaspokajało ani oczekiwań Polaków ani Czechów, co spowodowało stałe pogarszanie się stosunków polsko-czeskich, aż do agresji zbrojnej ze strony czeskiej. Okoliczności te zmusiły władze polskie, w obliczu zagrożenia bytu państwa, do rezygnacji z plebiscytu i oddania decyzji co do podziału Śląska Cieszyńskiego w ręce Rady Ambasadorów, której decyzja okazała się skrajnie niekorzystna dla strony polskiej, a największym dramatem było pozostawienie poza granicami niepodległej Polski około 100 tysięcy Polaków zamieszkujących tzw. Zaolzie. Miało to negatywny wpływ na późniejsze stosunki międzypaństwowe oraz wzajemne relacje między Polską a Czechosłowacją.

Zespół 'Cantate'

Po prelekcji wystąpił chór kościelny „Schola” śpiewając pieśni związane z odzyskaniem niepodległości takie jak: „Wojenko wojenko”, „Rozkwitały pęki białych róż” oraz „Rotę do wolności”. Następnie słuchaliśmy kolęd śpiewanych przez zespół „Cantate”, później krótkiego przemówienia wójta Gminy Jaworze, dr. Radosława Ostałkiewicza, oraz przewodniczącego Rady Gminy Jaworze, a na zakończenie składane były przez zaproszonych gości życzenia adwentowo-świąteczno-noworoczne. Zauważono, jak bardzo ważne jest, by różne środowiska mogły się ze sobą spotykać, gdyż drugi człowiek – nasz bliźni, jest najważniejszy.

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. W imieniu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu – Danuta Kubala.

Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>