Archiwum

Albert Benecke z Folwarków

Jan Delowicz - prelegent

15 grudnia 2018 r. członkowie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego gościli w domu państwa Dariusza i Teresy Golów, gdzie odbyło się ostatnie tegoroczne spotkanie z udziałem Jana Delowicza, autora wielu książek o historii Śląska i naszego miasta.

Prelegent przedstawił dzieje majątku ziemskiego „Folwarków” oraz obraz życia jego właściciela Alberta Benecke, który w 1879 r. zakupił zubożałą posiadłość ziemską wraz z XVIII-wiecznym dworkiem i w odpowiednim czasie wyprowadził cały majątek z upadku.

Albert Benecke był osobowością o niezwykłej postawie moralno-społecznej, aktywnie działał na rzecz społeczności lokalnej, głównie ewangelickiej, pełniąc długoletnią funkcję kuratora żorskiej parafii.

Znaczną część swojej majętności w postaci darowizny finansowej przekazał na rzecz budowy nowego kościoła ewangelickiego w Żorach. Z szacunkiem i życzliwością traktował swoich robotników folwarcznych, zapisując dla nich w testamencie odpowiednie kwoty pieniężne za określone lata pracy.

Zmagając się z nieuleczalną chorobą zmarł w 1910 r., co udokumentowane zostało oryginalnym aktem zgonu. Wyrazem wdzięczności dla ofiarnego darczyńcy, decyzją Rady Parafialnej i parafian postawiono mu granitowy pomnik na ewangelickim cmentarzu w Żorach. W trakcie prelekcji wyświetlono stare fotografie prezentujące klimat dawnych czasów i postacie krewnych i przyjaciół, z których niewielu udało się utożsamić z rodziną Alberta Benecke.

Dalsza część spotkania dotyczyła spraw organizacyjnych oddziału PTEw w Żorach.

Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: Andrzej Żabka

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>