Archiwum

Listopad 2018 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw

Dr Łukasz Barański - prelegent

 

5 listopada 2018 r. dr Łukasz Barański w jaworzańskim Oddziale PTEw przedstawił kolejny temat związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Tym razem brzmiał on „Stulecie połączenia senioratu Śląska Cieszyńskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z konsystorzem w Warszawie”.

Prelegent przy pomocy prezentacji multimedialnej pokazywał i omawiał najważniejsze dokumenty związane z tym wydarzeniem:

  • protokoły posiedzeń oraz historyczną pieczęć Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego,
  • głos polskiego duchowieństwa ewangelickiego w sprawie przyłączenia Śląska Cieszyńskiego, do Polski z 3 grudnia 1918 r.,
  • protokół z posiedzenia 20 grudnia 1918 r., w którym po uroczystym nabożeństwie w kościele Jezusowym w Cieszynie ks. sup. Juliusz Bursche dokonał aktu włączenia ewangelickich zborów na Śląsku Cieszyńskim do polskiego Kościoła ewangelickiego w Polsce,
  • pismo polskich teologów do Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z 30 grudnia 1918 r.

Prezes Oddziału - Leopold Kłoda

Również tym razem temat wzbudził duże zainteresowanie o czym świadczyła ożywiona dyskusja po prelekcji.

1 listopada 2018 r. już kolejny raz członkowie Oddziału PTEw w Jaworzu wspólnie z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili kwestę cmentarną. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na renowację zabytkowych pomników, nagrobków i ścieżek na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu.


Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>