Archiwum

Polskie Towarzystwo Ewangelickie laureatem Nagrody im. ks. L. Otto

W niedzielę 28 października 2018 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przyłączenia Diecezji Cieszyńskiej do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Nabożeństwo było kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu niepodległości organizowanych Diecezji Cieszyńskiej. To właśnie w Cieszynie 19 października 1918 r. powołano Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego – pierwszą polską władzę na ziemiach II Rzeczpospolitej. Dużą rolę w tych wydarzeniach odegrali ewangelicy.

Dążenia polskich duchownych i świeckich przedstawicieli niemal wszystkich parafii ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim doprowadziły 20 grudnia 1918 r. do zjednoczenia parafii ewangelicko-augsburskich na Śląsku Cieszyńskim z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim z konsystorzem w Warszawie.

W trakcie uroczystości m.in. wręczono nagrody im. ks. Leopolda Otto, przyznawane od 16 lat przez Wydawnictwo Augustana. W tym roku zostały uhonorowane dwie organizacje: Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw). W imieniu Zarządu Głównego PTEw tę prestiżową nagrodę odebrało troje jego przedstawicieli.

Opracował: Jan Szturc, zdjęcia: Stanisław Konopka, portal ox.pl


Przedstawiamy treść laudacji przygotowanej i odczytanej podczas wręczenia nagrody przez ks. dr. Adama Malinę, prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP:

Nagroda im. Ks. Leopolda Otto 2018 dla Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

Laudacja


Kapituła Nagrody im. Ks. Leopolda Otto w roku 100-lecia odzyskania niepodległości jedną z dwóch nagród postanowiła przyznać ogólnopolskiemu stowarzyszeniu działającemu pod nazwą Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Kapituła podkreśliła, iż nagrodę przyznaje za patriotyczne zaangażowanie i społeczno-kulturalną aktywność stowarzyszenia oraz w uznaniu dorobku wielu pokoleń ewangelików zaangażowanych w różnych stowarzyszeniach społecznych.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem o charakterze społeczno-kulturalnym, działającym w środowisku polskich Kościołów ewangelickich. Z formalnego punktu widzenia obecne Polskie Towarzystwo Ewangelickie powstało na bazie lokalnego stowarzyszenia ewangelickiego, które założono pod tą nazwą w 1919 roku w Poznaniu, gdzie przy ul. Kossaka 9 od 1928 r. organizacja ta ma swoją kamienicę, w której do 2004 r. było centrum życia poznańskich ewangelików i mieściła się m.in. siedziba poznańskiej parafii ewangelickiej.

Historyczne korzenie PTEw tkwią w różnorodnym i bogatym w działania ruchu społecznym w polskim ewangelicyzmie, jaki szczególnie widoczny był w okresie międzywojennym. Działały wówczas stowarzyszenia społeczne, społeczno-kulturalne, oświatowe, charytatywne, młodzieżowe i różne inne, obejmujące całokształt poza czysto religijnej aktywności społeczności ewangelickiej. Po II wojnie światowej najtrudniejsze lata 50-te XX wieku przetrwało zaledwie kilka ewangelickich stowarzyszeń, w tym wspomniane Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Poznaniu. Jego działalność, tak jak i pozostałych stowarzyszeń tego typu, ograniczać się jednak musiała do działań wyłącznie parafialnych.

W 1983 roku poznańscy działacze zdołali rozszerzyć działalność swego lokalnego towarzystwa na cały kraj. Uchwalono wówczas nowy statut, powołano zarząd główny i utworzono oddziały terenowe. W 1985 roku zwołano do Poznania I Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Od tego czasu PTEw jest w pełni ogólnopolskim stowarzyszeniem, opierającym swoją działalność na aktywności Oddziałów. Zarząd Główny zajmuje się koordynacją pracy, reprezentowaniem na zewnątrz, a także organizacją wydarzeń, których skala przekracza możliwości lokalnych Oddziałów. Do nich zaliczyć możemy m.in. Światowe Zjazdy Polaków Ewangelików, współorganizację niektórych spotkań z cyklu Forum Ewangelickie czy wydawanie w swoim czasie pisma „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, które zaktywizowało ewangelicką inteligencję i wniosło duży wkład w rozwój dyskusji wewnątrz ewangelicyzmu na temat własnej tożsamości i dorobku kulturowego. W 1997 roku siedziba PTEw została przeniesiona z Poznania do Katowic. Oddziały terenowe działają w różnych miejscowościach kraju, na ogół na bazie parafii ewangelicko-augsburskich, między innymi w takich miejscowościach jak Bielsko-Biała, Cieszyn, Jaworze, Katowice, Koszalin, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot, Ustroń, Warszawa i Żory.

Obecny zarząd główny PTEw działa w składzie: prezes Józef Król, wiceprezes Romuald Długosz, sekretarz Maria Miarka, skarbnik Marcin Mrózek, członkowie: Józef Chmiel, Michał Jadwiszczok i Jan Szturc.

W swojej nazwie uhonorowana dziś organizacja ma trzy słowa: Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Rok 2018, rok stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, w sposób naturalny w swojej istocie podkreśla patriotyczne i społeczne zaangażowanie na rzecz Ojczyzny. Dzieje się to na różnych płaszczyznach, w tym poprzez organizacje społeczne, skupiające ludzi, którzy poprzez wspólne działania chcą aktywizować lokalne wspólnoty. Dla Kościoła ewangelickiego, podkreślającego swój wspólnotowy wymiar, taka forma zaangażowania świadczy o żywotności ewangelicyzmu. Gratulując Polskiemu Towarzystwu Ewangelickiemu dzisiejszego wyróżnienia, Kapituła Nagrody im. Ks. Leopolda Otto życzy, aby łączenie w jednym miejscu tych trzech określeń było w dalszym ciągu dobrym świadectwem ewangelickiej aktywności i żywotności społecznej wyznawców Kościoła ewangelickiego w polskim społeczeństwie, co w sposób bezpośredni byłoby dowodem na wypełnienie dziedzictwa ks. Leopolda M. Otto.

Ks. Adam Malina

Zobacz także:


Redakcja serwisu internetowego PTEw dziękuje Kapitule Nagrody im. ks. Leopolda Otto za docenienie dorobku Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i przyznanie mu tego zaszczytnego wyróżnienia, Ks. Prezesowi Dr. Adamowi Malinie za wygłoszenie laudacji i zgodę na jej opublikowanie oraz Redakcji portalu ox.pl za zgodę na wykorzystanie fotografii wykonanych przez Pana Stanisława Konopkę.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>