Archiwum

Recenzja książki: J. Picha, W kręgu kultury książki ewangelików cieszyńskich, Bielsko-Biała 2018

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki dr Jadwigi Pichy pt. W kręgu kultury książki ewangelików cieszyńskich na przykładzie zbioru druków polskich w Bibliotece i Archiwum im. B. R. Tschammera – do 1918 r. Książka, oparta na rozprawie doktorskiej autorki, została wydana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej w 2018 roku.

Pobierz: recenzję autorstwa Władysława Sosny.

Promocja książki odbędzie się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 48, w środę 9 maja 2018 r. o godz. 16. Tam też można uzyskać informacje co do możliwości nabycia książki (biblioteka@pbw.bielsko.pl).

Jadwiga Picha – absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktor nauk humanistycznych. Pracuje w cieszyńskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Jest autorką i współautorką publikacji dotyczących kultury książki na Śląsku Cieszyńskim oraz działalności bibliotek pedagogicznych.

Z recenzji wydawniczej: Rozprawa ukazuje nie tylko zawartość cennego księgozbioru, ale poprzez jego analizę odzwierciedla różne aspekty życia kulturalnego, religijnego i społecznego ewangelików Śląska Cieszyńskiego, może więc stać się lekturą nie tylko badaczy tej problematyki, ale i mieszkańców regionu zainteresowanych jego historią (prof. dr hab. Irena Socha).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>