Archiwum

Luty 2018 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw

Dr Łukasz Barański - prelegent

Na spotkaniu 5 lutego 2018 r., temat „450 lat od wydania Porządku Kościelnego księcia cieszyńskiego Wacława III Adama” przedstawił dr Łukasz Barański.

Wacław III Adam był synem księcia cieszyńskiego Wacława II oraz Anny Hohenzollern. Urodził się w grudniu 1524 r., a zmarł 4 listopada 1579 r. Młody książę spędzał dużo czasu na dworze królewskim w Wiedniu, gdzie zdobył wykształcenie. Pomimo tego pod wpływem otoczenia z rodzinnego Cieszyna, Wacław III Adam przyjął wiarę ewangelicką, w której wytrwał do końca życia. W 1568 r. wydał tzw. Porządek Kościelny, regulujący życie kościelne w parafiach Księstwa Cieszyńskiego według zasad Kościoła luterańskiego. Wydany on był w języku czeskim i regulował reformację (naprawę) religii i nabożeństwa w następujących obszarach:

Prowadzący spotkanie Leopold Kłoda - prezes Oddziału PTEw

I – o chrzcie świętym,
II – o spowiedzi,
III – o sakramencie ołtarza,
IV – aby wszelkie zaklinanie lub święcenie jako to chrztu, pokarmów, ziół, wody, soli i tym podobnych rzeczy zostały zaniechane,
V – aby nikt nie mógł zawrzeć małżeńskiego związku, kto by wpierw z ambony trzykrotnie nie był ogłoszony,
VI – jakie święta mają być zachowane,
VII – aby zaniechane zostały nieużyteczne ceremonie przy mszy,
VIII – o ceremoniach w ciągu całego roku,
IX – o pogrzebie, czyli chowaniu zmarłych.

Temat wśród słuchaczy wzbudził duże zainteresowanie, o czym świadczy ożywiona dyskusja, która wywiązała się po prelekcji.


Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>