Archiwum

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTEw w Ustroniu

Za stołem prezydialnym od lewej: Urszula Rakowska - sekretarz Oddziału, Danuta Pilch - prezes Oddziału, Józef Król - prezes Zarządu Głównego, ks. Piotr Wowry - proboszcz

Sprawozdanie z działalności PTEw Oddział w Ustroniu za 2017 rok

Ustroński Oddział PTEw organizuje spotkania raz w miesiącu. Uczestnikami tych spotkań są członkowie Oddziału, ale także osoby zainteresowane prezentowanymi tematami. Ogłaszamy nasze spotkania na niedzielnych nabożeństwach oraz poprzez plakaty zachęcające do uczestnictwa.

Na pierwszym spotkaniu w styczniu 2017 roku Zarząd Oddziału przedstawił kalendarz spotkań na cały rok. Zrealizowane zostały niżej wymienione spotkania i wycieczki:

 • 17 stycznia, walne zebranie sprawozdawcze,
 • 21 lutego, spotkanie z zespołem redakcyjnym 19. tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”,
 • 21 marca, Emilia Dudek opowiadała o podróży do Ekwadoru i na wyspy Galapagos,
 • 22-23 kwietnia, wycieczka do Wrocławia,
 • 16 maja, dr Łukasz Barański – Dziedzictwo reformacji we współczesnym świecie,
 • 6 czerwca, tradycyjne smażenie jajecznicy (w parafii w Bładnicach),
 • 12 czerwca, ks. dr Piotr Małysz – Amerykański Luteranizm,
 • 20 czerwca, Marcin Gabryś – Ks. Jerzy Trzanowski – „Słowiański Luter”,
 • 26 sierpnia, wycieczka do Katowic,
 • 19 września, Urszula Wantuła-Rakowska – Jan Wantuła ustroński bibliofil i publicysta (140. rocznica urodzin),
 • 17 października, dr Łukasz Barański – ks. Marcin Luter i jego czasy,
 • 21 listopada, Bożena Kubień – dr inż. Henryk Raszka – autor konstrukcji nowoczesnych kościołów na Śląsku Cieszyńskim (80. rocznica urodzin),
 • 28 grudnia, spotkanie świąteczno-noworoczne.

Relacje z naszych spotkań były umieszczane na stronach internetowych parafii i PTEw oraz drukowane w „Głosach Parafialnych”. Bardziej szczegółowe informacje o naszej działalności zamieszczane są w Kronice Oddziału, którą redaguje Michał Pilch.

Delegatki naszego Oddziału (Danuta Pilch i Urszula Rakowska) uczestniczyły w Walnym Zebraniu Delegatów PTEw, które odbyło się w Betanii 8 kwietnia 2017 r.

Ustroński Oddział był organizatorem spotkania Zarządów 4 Oddziałów PTEw Diecezji Cieszyńskiej. Uczestniczyły w nim Oddziały: Bielsko, Cieszyn Jaworze i Ustroń. Spotkanie odbyło się 25 listopada 2017 r. w Ustroniu Polanie, brało w nim udział 18 osób, był także obecny prezes Zarządu Głównego Józef Król.

Oddział 31 grudnia 2017 r. liczył 58 członków. W 2017 r. do Oddziału wstąpiła 1 osoba, a jedna zmarła. W 2017 r. odbyło się 11 spotkań i 2 wycieczki. Uczestniczyło w nich 440 osób, w tym 343 członków PTEw. Średnio w jednym spotkaniu brały udział 34 osoby, w tym 27 to członkowie PTEw.

Sprawozdanie to kończy 4-lenią kadencję władz Oddziału. W tym okresie Zarząd pracował w składzie:

 • prezes – Danuta Pilch,
 • zastępca prezesa – Urszula Rakowska,
 • sekretarz – Halina Polok,
 • skarbnik – Zuzanna Lipus,
 • członkowie Zarządu – Anna Guznar i Joanna Glenc-Szafarz.

Serdecznie pragnę podziękować wszystkim uczestnikom naszych spotkań, ale głównie całemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej naszego Oddziału za zaangażowanie w organizację działalności i za wzorową współpracę. Dziękuję proboszczowi ks. Piotrowi Wowry i ks. Dariuszowi Lerchowi za opiekę duszpasterską. Dziękuję wszystkim osobom, które angażowały się w przygotowanie naszych spotkań.

Prezes Oddziału: Danuta Pilch


Wyniki wyborów do władz Oddziału

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału dokonano wyboru nowych władz. Prezesem została wybrana:

 • Danuta Pilch.

Członkami Zarządu zostali wybrani:

 • Urszula Rakowska – zastępca prezesa,
 • Halina Polok – sekretarz,
 • Zuzanna Lipus – skarbnik,
 • Anna Guznar – członek,
 • Joanna Glenc-Szafarz – członek,
 • Paweł JanikJózef Sikora – zastępcy członków.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Danuta Małysz – członek,
 • Urszula Herman – członek,
 • Ewa Szczepańska – członek,
 • Stanisław Buława i Anna Plinta – zastępcy członków.

Zdjęcia: Michał Pilch

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>