Archiwum

O wyzwaniach dla chrześcijan w XXI wieku rozmawiano w Żorach

W środku dr Andrzej Turkanik
- prelegent

„Wyzwania dla chrześcijan w XXI wieku” – to temat styczniowego spotkania żorskiego oddziału PTEw. Trudne, wielowątkowe zagadnienie zreferował gość, dr Andrzej Turkanik, otwierając swą wypowiedź retorycznym pytaniem „jak żyć?”. W świetle tych rozważań ukazany został wirujący świat z wybitnymi osiągnięciami nauki, z prześcigającymi się nowymi technologiami w każdej branży działalności ludzkiej, z wszechobecną elektroniką i informatyką, ze służącym bezgranicznej komunikacji globalnym internetem. Natłok zewsząd płynących informacji nie zawsze odzwierciedla prawdę naszych czasów, często służy do manipulowania i sterowania ludźmi wbrew ich potrzebom i interesom, co skłania do przemyślnego jej selekcjonowania.

Zmienia się świat, zmieniają się ludzie oczekując coraz lepszej jakości życia, a pragnienie bogactwa i władzy wydaje się być jedyną drogą do szczęścia. Dominujący materializm, moda i reklamy promują obecny styl życia spychając na margines cywilizacyjne wartości chrześcijaństwa oraz duchowość – sferę, w której człowiek stawia sobie pytania o to, kim jest i po co żyje.

Prelegent, dr Andrzej Turkanik naszą współczesność określił jako „czas post” – czyli coś się skończyło. Mamy więc post-chrześcijaństwo, post-kapitalizm, post-modernizm i coraz prężniej rozwijający się post-humanizm, na którego gruncie wzrasta niepokojąca ideologia trans-humanizmu. Prekursorzy tego kierunku korzystając z najnowszych osiągnięć nauki, głównie w zakresie medycyny i inżynierii genetycznej, dążą do stworzenia nowego człowieka o dalekosiężnych możliwościach ciała i umysłu – post-człowieka, udoskonalonego bez udziału biologicznego procesu rozwoju. Wizja cyfrowego świata opanowanego przez doskonale funkcjonujących cyborgów dla jednych jest doniosłym sukcesem, dla innych niepokojem i strachem mobilizującym coraz liczniejsze grupy ludzi do sprzeciwu wobec metod urągających doskonałości boskiego stworzenia.

Wymykająca się spod kontroli rzeczywistość z rewolucyjnymi technologiami tworzenia, skłania do porównania z biblijną historią budowy wieży Babel jako analogicznym przykładem ludzkiej pychy aspirującej do rangi boskich możliwości.

Dla chrześcijan pewnością jest wiara, że świat pozostaje w rękach Boga i to Bóg wyznaczy granice ludzkich działań, w tym także szkód, które mogą one wyrządzić. Pociechą jest ciągle jeszcze działający inny odłam świata, w którym dominującą stroną nie jest maksymalizacja dóbr materialnych, ale troska o środowisko, o ekologię – jest w nim radość współdziałania i otwartość na innych. To są wyzwania dla chrześcijan, to czas, by odważnie odnowić i realizować zobowiązania wobec Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła – by według jego przekazu być „solą ziemi i światłością świata”, a On niezmiennie jest „Drogą Prawdą i Życiem”.

Zaprezentowany przez dr. Andrzeja Turkanika ciekawy i bogaty w treści wykład, o niezwykłej formie przekazu, przyciągał uwagę słuchaczy i sprowokował do aktywnej, szerokiej tematycznie dyskusji.

Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: ks. Bartosz Cieślar

1 komentarz do O wyzwaniach dla chrześcijan w XXI wieku rozmawiano w Żorach

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>