Archiwum

Spotkanie Zarządów Oddziałów PTEw Diecezji Cieszyńskiej

Tegoroczne spotkanie Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) Diecezji Cieszyńskiej odbyło się 25 listopada 2017 r. w Ustroniu Polanie. Organizatorem spotkania był ustroński Oddział PTEw. W spotkaniu uczestniczyły Zarządy Oddziałów: Bielsko, Cieszyn, Jaworze i Ustroń. Tradycją naszych Oddziałów jest, że spotykamy się raz w roku w kolejnych miejscowościach. W tegorocznym spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu Głównego, Józef Król.

Zebranych przywitała prezes ustrońskiego Oddziału, Danuta Pilch, która przedstawiła program spotkania. Tradycyjne rozpoczęliśmy je modlitwą i rozważaniem ks. Oskara Wilda, który życzył uczestnikom owocnych obrad. Obrady rozpoczęliśmy od informacji prezesów Oddziałów o działalności w 2017 r. Prezesi przedstawili jaka była tematyka spotkań i jakich prelegentów Oddziały gościły. Tematy, które dominowały na naszych spotkaniach, związane były z Jubileuszem 500-lecia Reformacji.

Prezesi przedstawili także dane statystyczne dotyczące Oddziałów: liczba spotkań, wycieczek oraz liczba uczestników. Przekazali również dane dotyczące liczby członków Oddziałów. Przekazane dane potwierdzają dobrą kondycję naszych Oddziałów.

Kolejnym punktem spotkania były propozycje planów działań Oddziałów w 2018 r. Oprócz tematów lokalnych, dotyczących naszych miejscowości i związanych z nimi ludzi, znajdą się też tematy ważne dla całego Kościoła i kraju:

  • 450-lecie Porządku Kościelnego ogłoszonego przez księcia Wacława Adama,
  • 100. rocznica odzyskania niepodległości i udziału w tym wydarzeniu ewangelików w Polsce i na Śląsku Cieszyńskim. Prezes Zarządu Głównego zaproponował, by takie spotkanie odbyło się w cieszyńskim ratuszu.

Hasłem Kościoła w 2018 r. jest „Rok Europy”. Także ten temat powinien znaleźć się w naszych programach działań

Na koniec spotkania zabrał głos prezes Zarządu Głównego PTEw, Józef Król, zapewnił, że Zarząd Główny koordynuje i wspomaga działania Oddziałów. Przypomniał także, że w 2019 r. przypada 100. rocznica powołania PTEw. O niej też należy pamiętać. Poinformował, że wznowione zostanie wydawanie kwartalnika „Słowo i Myśl”, który będzie wydawany jedynie w wersji elektronicznej. Poinformował także, że będą prowadzone rozmowy celem przywrócenia udziału naszych przedstawicieli w synodach diecezjalnych.

Na zakończenie spotkania przybył proboszcz ustrońskiej parafii ks. radca Piotr Wowry, który podziękował uczestnikom za udział oraz zmówił krótką modlitwę.

Tekst: Danuta Pilch, zdjęcia: Michał Pilch

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>