Archiwum

Oddział PTEw w Katowicach zwiedził wystawę reformacyjną
w Muzeum Śląskim

W ramach listopadowego spotkania katowickiego Oddziału PTEw (21 listopada 2017 r.) zorganizowany został wyjazd do Muzeum Śląskiego celem wspólnego obejrzenia wystawy „Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”. Kilkunastoosobowa grupa uczestników tym razem wyruszyła z katowickiej parafii do Muzeum, aby obejrzeć jubileuszową ekspozycję (relację z uroczystego otwarcia wystawy 20 października można przeczytać w najnowszym numerze „Ewangelika”, który ukaże się na początku grudnia: „Ewangelik” 2017, nr 4, s. 81-83).

Uczestnicy dotarli na teren kompleksu „Strefa Kultury” w Katowicach, a następnie udali się do sali ekspozycyjnej, w której organizatorom udało się zgromadzić setki eksponatów dotyczących śląskiego ewangelicyzmu, pochodzących z wielu źródeł (parafii ewangelickich, z innych kolekcji muzealnych oraz ze zbiorów prywatnych). Była to możliwość bezpośredniego zobaczenia zaprezentowanego dziedzictwa kulturowo-religijnego ewangelików. Prezentowane obiekty ułożone zostały modułowo, w tematycznych częściach ukazujących kolejno: duchowość luterańską, edukację, obyczajowość, zaangażowanie społeczne i polityczne ewangelików po kulturę i sztukę.

Oglądaliśmy zgromadzone na wystawie stare egzemplarze Biblii oraz inne zachowane do naszych czasów księgi religijne, przedmioty związane z liturgią, w tym naczynia liturgiczne, pastorskie stroje, a także instrumenty muzyczne, pamiątki związane ze znanymi rodzinami ewangelików śląskich, w tym cieszyńskich, po obrazy, figury nagrobne czy elementy wystroju świątynnego. Wśród bogactwa zgromadzonych eksponatów prezentowano pamiątki związane z ewangelickim szkolnictwem, osiągnięcia naukowe, a także przedmioty odzwierciedlające konfesyjne tradycje, luterańską obyczajowość i formy wspólnotowego czy rodzinnego życia codziennego.

Na wystawie w wybranych miejscach można było także posłuchać znanych luterańskich pieśni, obejrzeć filmy prezentujące tradycje śląskiego ewangelicyzmu oraz poszerzyć spektrum wrażeń dzięki multimedialnym obrazom dostępnym obok tradycyjnych eksponatów. Czas przeznaczony na zwiedzanie szybko minął, bogatsi o refleksje i wrażenia uczestnicy powrócili na parafię zapewnionym przez organizatorów autokarem. Powystawowym refleksjom towarzyszyły dyskusje, przemyślenia i uwagi na temat koncepcji jubileuszowej wystawy. Niektórzy z niedosytem uznali, że ekspozycja warta jest ponownej wizyty w Muzeum Śląskim. Różnorodność tematyczna i bogactwo przedstawionych obiektów warte są refleksji i zadumy nad konfesyjnym dziedzictwem przetrwałym na Śląsku.

Tekst: Aneta M. Sokół, zdjęcia: Jan Szturc

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>