Archiwum

W Żorach o stworzeniu świata

Dr Janusz Kucharczyk - prelegent

21 października 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, na którym ponownie gościł dr Janusz Kucharczyk – wykładowca Wyższego Seminarium Baptystycznego w Warszawie i autor wielu prac naukowych.

Prelekcja pt. „Stworzenie świata według chrześcijan i niewierzących” ogarniała szerokie spektrum zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych, filozofii i teologii. Odnosząc się do tych trzech sfer poglądowych, dr Kucharczyk przedstawił szereg różnych hipotez i teorii naukowych prezentowanych przez znanych starożytnych filozofów. Początek świata i człowieka zawsze był i nadal jest dziedziną dociekań na gruncie filozofii, nauki i teologii.

Współcześni naukowcy z różnych dziedzin chylą czoła przed mądrością i potęgą Tego, który powołał świat do istnienia. Wielki fizyk, astronom i matematyk Isaac Newton napisał: „Wszechświat może być tylko dziełem Istoty wszechmocnej i rozumnej… Tą Istotą najwyższą i nieskończoną jest Bóg”. Również Mikołaj Kopernik w swoim dziele „O obrotach ciał niebieskich” zaznaczał, że tylko Bogu świat zawdzięcza swe istnienie. Swoje poglądy weryfikują dziś niektórzy przedstawiciele nauk biologicznych, którzy uznając teorię ewolucji nie wykluczają z niej bożej przyczynowości. W chrześcijaństwie od zawsze dominuje pogląd kreacjonizmu osadzonego w wierze „w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi”.

Po skończonym wykładzie padło wiele pytań – udzielane odpowiedzi poszerzyły zakres prelekcji, zaś ciekawa dyskusja dotyczyła aktu stwarzania i różnie interpretowanego przekazu w Księdze Rodzaju. Spotkanie zakończyło się konkluzją jednoczącą zebranych w wierze w cudowne Dzieło Boże będące darem Jego miłości, najgłębiej wyrażonej i objawionej w Jezusie Chrystusie.

Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: Andrzej Żabka

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>