Archiwum

Piśmiennictwo o Lutrze

W 2017 r. mija 500. rocznica ogłoszenia przez Marcina Lutra jego 95 tez dotyczących reformy Kościoła, który to moment uznaje się za symboliczne zapoczątkowanie wydarzeń, które wkrótce doprowadziły do Reformacji w Kościele chrześcijańskim.

W związku z tą okrągłą rocznicą dr Aneta Sokół przypomina w swym artykule książki biograficzne o ks. dr. Marcinie Lutrze (1483-1546), które zostały opublikowane w języku polskim. Artykuł „Piśmiennictwo o Lutrze” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>