Archiwum

Spotkanie promocyjne książki ks. Karola Macury, Patrzeć, dostrzec, zrozumieć

Ks. Karol Macura

30 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie członków i sympatyków Oddziału PTEw w Żorach, którego gościem był ks. Karol Macura, który jako architekt i malarz jest autorem licznych projektów wystroju wnętrz i przestrzeni sakralnej wielu kościołów ewangelickich, głównie na Śląsku Cieszyńskim. Twórczość artystyczna ks. Karola Macury to misja naznaczona chwałą Boga, i temu powołaniu oddaje on na usługi swój talent.

Przewodnim celem spotkania była promocja książki jego autorstwa „Patrzeć, dostrzec, zrozumieć”, poprzedzona prelekcją o życiu i twórczości Rembrandta, najważniejszego malarza w sztuce holenderskiej okresu baroku. Meandry życia Rembrandta wpływały na tematykę dzieł powstających w kolejnych okresach jego twórczości. Najobficiej zaowocował czas sukcesów i szczęścia rodzinnego w Amsterdamie.

Dzięki wzbogacającej prelekcję wizualizacji, mogliśmy oglądać wiele wybitnych dzieł inspirowanych historiami biblijnymi, takich jak „Święta rodzina”, „Powrót syna marnotrawnego” i wiele innych obrazów, gdzie kolorystyka i jasność światła tworzą emocjonalną wizję dotykającą samej duszy. Wśród portretów, głównie osób mu najbliższych, zaistniał też pierwiastek polskości wyrażony w obrazie przedstawiającym szlachcica polskiego. Oglądaliśmy przejmujące obrazy, będące ówcześnie naukowymi lekcjami anatomii człowieka. Niezwykle ciekawy był cykl autoportretów, począwszy od postaci młodzieńca po wiek starczy, gdzie na twarzach artysty zaznaczały się zmiany mijających lat i trudnych doświadczeń.

Po prezentacji większość uczestników spotkania nabyło promowaną książkę z dedykacją autora. Prelekcja wzbudziła ożywioną dyskusję o sztuce, głównie malarskiej, o znaczeniu kolorów i światła u różnych twórców minionych epok po artystów sztuki współczesnej, dalece odbiegającej od idei i klasycyzmu w różnych okresach historycznych. Rozważano duchowość sztuki wczoraj i dziś, sugestywność obrazów i ich indywidualną, dowolną interpretację.

Baczmy, by sztuka wzbogacała kulturę w każdym czasie, ale nie stawała się obiektem kultu i aby było w niej miejsce na serce, rozum i piękno, a jej dzieła naznaczone były Chwałą Boga.

Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: ks. Bartosz Cieślar i Laura Szendzielorz

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>