Archiwum

W Krakowie wręczono dyplom Honorowego Członka PTEw p. Irenie Kolano

Dyplom Irenie Kolano wręcza prezes PTEw

4 czerwca 2015 r. po nabożeństwie niedzielnym, w siedzibie Stacji Diakonii Parafii Ewangelickiej w Krakowie odbyło się zebranie członków oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Zebranych przywitał prezes Oddziału Bogusław Tondera, który przedstawił zamierzenia krakowskiego Oddziału.

Irena Kolano

Jednak głównym powodem spotkania było uroczyste wręczenie dyplomu Honorowego Członka PTEw pani Irenie Kolano. W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa uczynili to Józef Król – prezes, Maria Drapella – sekretarz oraz Romuald Długosz – wiceprezes. Ponadto panie Halina Wantuła i Maryla Jabłońska przedstawiły zebranym obszerne fragmenty swoich wierszy.

Irena Kolano – krakowianka, absolwentka szkoły ewangelickiej, należy do najaktywniejszych działaczy Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Współzakładała w 1990 r. Oddział w Krakowie, w jego zarządzie pełniła m.in. funkcje skarbnika, sekretarza, członka komisji rewizyjnej, a w latach 1992-1995 była przewodniczącą Oddziału. Bardzo aktywna w swojej parafii i środowisku.

Tekst i zdjęcia: Romuald Długosz

> Relacja Krzysztofa Rzońcy:

Krzysztof Rzońca
(sekretarz krakowskiego oddziału PTEw)

W naszym (dobrym) Towarzystwie

W imieniu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego z wielką dumą i radością pragnę poinformować, że w dniu 14 czerwca 2015 roku pani Irena Kolano, parafianka krakowskiego zboru, członkini i prezes Krakowskiego Oddziału PTE (1992-1995) została wyróżniona nadaniem Jej tytułu „Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego”. Tytuł ten przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym za działalność w PTEw. Na wniosek naszego Oddziału Walne Zgromadzenie PTEw, które obradowało 18 kwietnia bieżącego roku, podjęło taką decyzję i w związku z nią w czerwcową niedzielę przyjechali do Krakowa przedstawiciele Zarządu Głównego PTEw osobach: prezes – Józef Król, wiceprezes – Romuald Długosz, sekretarz – Maria Drapella, by w uroczystej atmosferze wręczyć pani Irenie Kolano stosowny dyplom.

Irena Kolano
(fot. Iwona Parzniewska)

Na uroczystym zebraniu obecni też byli członkowie Rady Parafialnej: kurator – dr hab. Andrzej Kułak i sekretarz – Stefan Kozieł oraz cały Zarząd Oddziału krakowskiego: prezes Bogusław Tondera, wiceprezes Bohdan Hyla, sekretarz Krzysztof Rzońca oraz skarbnik Iwona Czajka.

Bogusław Tondera, prezes krakowskiego oddziału PTE i równocześnie przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTEw rozpoczynając spotkanie szczególnie serdecznie przywitał panią Irenę, a także licznie zgromadzonych gości i zaproponował by ten szczególny dzień uczcić prezentacją poetyckiej twórczości naszych parafianek: pani Maryli Jabłońskiej oraz pani Haliny Wantuły. Pani Maryla Jabłońska przeczytała swoje utwory jako pierwsza, Były to nieopublikowane nigdy wiersze o pogodnym, radosnym nastroju. Z kolei pani Halina Wantuła zaprezentowała utwory ze swoich kilku tomików poezji. Uczestniczący w spotkaniu goście włączyli się w czytanie jej wierszy, co bardzo ujęło autorkę. Prezentacja twórczości naszych parafianek miała wyjątkowe i wielowymiarowe znaczenie, bowiem wpisała się w trwający Rok Kultury Ewangelickiej oraz stanowiła bardzo podniosłą oprawę artystyczną uroczystości i wzruszającą formę uczczenia pani Ireny w tym wspaniałym dla niej dniu.

Po poetyckiej prezentacji, która ubogaciła i uwrażliwiła nas poprzez doznania natury estetycznej, prezes PTE – Józef Król wygłosił okolicznościową laudację i wręczył pani Irenie Kolano pięknie grawerowany dyplom, co zostało przyjęte gorącymi oklaskami, po których z gratulacjami i życzeniami dla głównej bohaterki pośpieszyli inni uczestnicy spotkania.

Korzystając z obecności członków Zarządu Głównego PTEw podjęto rozmowy odnoszące się do aktualnych tematów dzieląc się informacjami o ciekawych inicjatywach i wydarzeniach związanych m.in. z sześćsetną rocznicą śmierci Jana Husa. Wywiązała się też ożywiona dyskusja na temat kolejnego FORUM EWANGELICKIEGO, które zdecydowano się zorganizować dopiero w roku 2016.

Przy smacznym poczęstunku, kawie i herbacie wszyscy obecni na spotkaniu mogli ze sobą swobodnie porozmawiać, powspominać wspólne działania i zaplanować także następne, jako że pojawiło się wiele intrygujących pomysłów natury naukowej, popularyzatorskiej i kulturalnej.

Na zakończenie spotkania Prezes Oddziału krakowskiego – Bogusław Tondera gorąco podziękował znakomitym gościom za przybycie, wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz zaprosił na powakacyjne spotkania krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Źródło:
Krzysztof Rzońca, W naszym (dobrym) Towarzystwie, „Ewangelicy w Krakowie. Miesięcznik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie” 2015, nr 6 (r. 1) z 12 lipca 2015 r., s. 17-18.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>