Archiwum

Spotkanie poświęcone Janowi Husowi odbyło się w Ustroniu

Czerwcowe spotkanie PTEw w Ustroniu zostało poświęcone osobie Jana Husa (1369-1415), czeskiego reformatora religijnego, teologa i kaznodziei i jednego z poprzedników reformacji, w 600. rocznicę jego śmierci. Referat wygłosił ks. dr Henryk Czembor, który zaprezentował także wiersz Marii Konopnickiej o Husie. W swoim wystąpieniu przedstawił poglądy i działalność Jana Husa oraz omówił wydarzenia, które doprowadziły do jego spalenia na stosie 6 lipca 1415 roku w czasie soboru w Konstancji.

Ks. dr Henryk Czembor

Reformatorskie poglądy Jana Husa ukształtowały się pod wpływem nauk Jana Wiklefa, również zaliczanego do poprzedników reformacji. Hus pragnął reformy Kościoła. Krytykował nadużycia hierarchii kościelnej, występował przeciwko sprzedaży odpustów. Pismo Święte uważał za wyłączną podstawę wiary. Bronił praw narodowości i języka czeskiego, domagał się jego używania w liturgii. Swoje poglądy głosił z katedry uniwersyteckiej w Pradze, w kazaniach głoszonych w Kaplicy Betlejemskiej, oraz w licznych swoich pracach.

Reformatorska działalność Husa i jego rosnące wpływy zaniepokoiły władze świeckie i kościelne, które skłoniły go do udania się na sobór w Konstancji. Mimo posiadania „listu żelaznego” od cesarza, gwarantującego mu osobiste bezpieczeństwo, Hus został uwięziony i osądzony. Jego poglądy uznano za heretyckie i zażądano ich odwołania. Hus stanowczo odmówił: „Lepiej słuchać Boga niż ludzi”, i tym samym przypieczętował swój los. Jego prochy wrzucono do Renu.

Tekst i zdjęcia: Halina Polok

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>