Archiwum

Zapraszamy na promocję wydanej przez PTEw książki Władysława Sosny pt. „Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim. Wybór prac”
— Cieszyn, 11 lipca 2015 r.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw) wydało książkę zawierającą wybór najważniejszych, na nowo zredagowanych prac Władysława Sosny – znanego publicysty z Cieszyna, honorowego członka PTEw i od wielu lat prezesa Oddziału w Cieszynie. Książka nosi tytuł oddający zainteresowania publicystyczne Autora, „Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”, liczy 400 stron w formacie B5, zawiera liczne fotografie. Stanowi ona podsumowanie wieloletniego dorobku pisarskiego Autora.

Promocja z udziałem Autora, który będzie podpisywał swoją książkę dostępną tego dnia w promocyjnej cenie 15 zł, odbędzie się w Cieszynie w sobotę 11 lipca. Początek o godz. 16 w sali starej szkoły ewangelickiej przy pl. Kościelnym 2, tzw. pajcie, na pierwszym piętrze (wejście od strony ogródka przedszkola).

W programie spotkania m.in.:
— prelekcja recenzenta prezentowanej książki, prof. dr. hab. Jarosława Kłaczkowa z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu pt. „Śląsk Cieszyński w latach 1848-1920. Tworzenie się poczucia narodowego wśród miejscowej społeczności”. Prof. J. Kłaczkow jest historykiem zajmującym się dziejami Polski w XIX i XX w., w szczególności Kościołów ewangelickich,
— prezentacja książki i jej Autora dokonana przez prezesa Zarządu Głównego PTEw, Józefa Króla oraz redaktora książki, dr. hab. Jana Szturca,
— występ chóru kościelnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. Joanny Sikory.

Zapraszamy na promocję wszystkich zainteresowanych tematyką podjętą w wydanej książce!

Plakat (w formacie PDF): pobierz.
Spis treści (w formacie PDF): pobierz.

Władysław Sosna

Władysław Sosna urodził się w 1933 roku w Cieszynie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, inżynier mechanik, przez kilkanaście lat pracował w Fabryce Maszyn Elektrycznych CELMA w Cieszynie, a od 1970 r. jako nauczyciel w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym. Działał bardzo aktywnie w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (MZC), a od 1989 r. w Polskim Towarzystwie Ewangelickim (PTEw), gdzie do dziś odrywa ważną rolę, jest prezesem Oddziału PTEw w Cieszynie, ponadto w latach 2002-2007 był wiceprezesem Zarządu Głównego.

Opublikował liczne przewodniki i opracowania krajoznawcze, przede wszystkim poświęcone Ziemi Cieszyńskiej. Najważniejsze z nich, to: Dookoła Beskidu Śląskiego (1992), Historia parafii ewangelicko-augsburskiej w Golasowicach (1993), Cieszyn. Przewodnik krajoznawczy (2005, 2. wyd.). Publikuje w prasie ewangelickiej, regionalnej, turystycznej, był inicjatorem wykonania reprintów kilku starodruków cieszyńskich. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>