Archiwum

O całunie turyńskim…

19 maja fizyk dr Brunon Sikora na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw przedstawił prelekcję na temat Całunu Turyńskiego. W pierwszej części prelegent przedstawił historię odkrycia, ujawnienia całunu, historię metod badawczych mających stwierdzić lub podważyć jego autentyczność. Mówił o trwającym od lat sporze o autentyczność całunu. Przybliżył  najnowsze metody badawcze pozwalające ustalić wiek badanego przedmiotu oraz sposoby badań jakim poddawano próbkę z całunu. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Dr Brunon Sikora

Następne spotkanie warszawskiego oddziału PTEw odbędzie się 16 czerwca 2014 r., na którym dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński wygłosi prelekcję „III Rzeczpospolita a Kościoły protestanckie w perspektywie minionego ćwierćwiecza”.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>