Archiwum

„Przesłanie zamknięte w tubie” – spotkanie PTEw w Łodzi

plakat

3 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie łódzkiego Oddziału PTEw, które poświęcone zostało odnalezionym dokumentom z 1922 roku. Dokumenty te zostały odnalezione przez zupełny przypadek. Porywisty wiatr uszkodził krzyż znajdujący się na wieży kościoła. W kuli znajdującej się pod krzyżem została odnaleziona tuba z dokumentami.

Tematyka spotkania wzbudziła duże zainteresowanie zarówno członków PTEw jak i parafian. W trakcie spotkania proboszcz tutejszej Parafii przedstawił okoliczności uszkodzenia krzyża. Omówione zostały działania, które były podjęte celem zdjęcia krzyża wraz z kulą, w której zostały znalezione dokumenty. Przedstawiono również plany naprawy uszkodzeń. W trakcie spotkania można było obejrzeć odnalezione dokumenty.

W ostatnim czasie to kolejne odkrycie na terenie parafii. W ubiegłym roku, w trakcie wykonywanych prac remontowych we wnętrzu kościoła, odnaleziono pod ołtarzem dokumenty datowane na 1923 rok.

Olaf Gwardjan

plakat plakat

W imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen

Działo się to dnia 13 sierpnia 1922 roku w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, pod rządami Józefa Piłsudskiego, gdy w Łodzi burmistrzem był Rżewski. Dzisiaj, z wielką wdzięcznością Bogu, po nabożeństwie odprawionym w kaplicy kościoła Ewangelicko- luterańskiego św. Mateusza do kuli pod krzyżem na świątyni, Ten dokument został złożony.

Budowa kościoła św. Mateusza przebiegała wśród wielu przeciwności.

Kamień węgielny został 8 października 1909 roku. Wraz z wybuchem wielkiej wojny w roku 1914 wstrzymano prace. Po jej zakończeniu drożyzna spowodowała zaprzestanie prac budowlanych do 1920 r. W roku 1921 łódzcy fabrykanci powołali organizację i z Bożą pomocą sfinansowali wzniesienie wieży kościoła. Jednak i cała parafia, na tyle, na ile potrafiła, z wielką ofiarnością pomagała w ukończeniu tego dzieła. Na chwałę Boga Świętego w Trójcy Jedynego, ten Dom Boży jest wznoszony.

Tych, co po nas przyjdą, prosimy: bądźcie wierni ewangelicko-luterańskiej wierze, trwajcie wiernie przy naszym Panu Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata. Zachowajcie z dumą to, co naszym ojcom było drogie i święte.

Objawienie św. Jana 2,10: Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota.

Podpisy

plakat plakat plakat

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>