Archiwum

Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie w 2013 roku

W 2013 r. Oddział zorganizował następujące prelekcje i spotkania:

17 stycznia 2013 r. prof. Tadeusz Stegner wygłosił prelekcję zatytułowaną „Ks. bp Juliusz Bursche – kontynuator idei pastora Leopolda Otto”. Temat ten wpisał się w kończące się obchody 70. rocznicy śmierci i 150. rocznicy urodzin ks. bp. Juliusza Burschego.

4 kwietnia 2013 r. odbyła się dyskusja nad opiniami o Kościele Ewangelickim w polskiej prasie. Wymieniano opinie na temat następujących artykułów: K. Bem, J. Makowski, Protestanci protestujcie!, „Polityka”, 4 XII 2012; M. Palade, Jak protestanci wybrali Hitlera, „Uważam Rze”, 6 I 2013; Rozmowa z Jerzym Pilchem, Luter tkwi w szczegółach, „Tygodnik Powszechny”, 22 I 2013.

28 czerwca 2013 r. odbyła się wycieczka do Dworu Artusa, połączona z prelekcją Krzysztofa Jachimowicza, pracownika Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, zarazem parafianina z Sopotu, „Motywy protestanckie w wystroju Gdańskiego Dworu Artusa”. Wiele informacji zainteresowani mieli okazję usłyszeć po raz pierwszy.

7 listopada 2013 r. odbyła się prelekcja „Kierkegaard popularnie”, podczas której prof. dr hab. Karol Toeplitz przedstawił sylwetkę tego wybitnego duńskiego filozofa, pisarza i teologa, protestanta, którego 200. rocznicę urodzin uczczono w Polsce wieloma konferencjami naukowymi.

Ponadto działała Biblioteka Ewangelicka „Etos”, a kilku członków Zarządu Oddziału jest związanych z „Gdańskim Rocznikiem Ewangelickim”: prof. Tadeusz Stegner jest członkiem Rady Naukowej oraz recenzentem działu „Historia”, Maria Drapella jest członkiem Redakcji.

Aktualny skład Zarządu Oddziału (kadencja 2012-2016):
– prezes: prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner;
– z-ca prezesa: Maria Drapella;
– członkowie: Teresa Cichowicz, Czesława Toeplitz, Roman Grabowski.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>