Archiwum

Spotkanie bielskiego Oddziału PTEw w styczniu — świat religijny czasów Chrystusa

Prelegent - Andrzej Kowalczyk i prezes Oddziału - Ligia Jasiok

Styczniowe, pierwsze tegoroczne spotkanie w bielskim Oddziale PTEw, obejmowało dwa tematy. Pierwszy to przedstawienie sprawozdania z działalności naszego oddziału w 2013 roku. Został też przedstawiony wstępny plan pracy na bieżący rok, przy czym plan na I kwartał przyjęto już do realizacji. Przekazano ponadto informację dotycząca możliwości otrzymania drugiego numeru „Słowa i Myśli”.

Drugą część wypełnił referat: „Saduceusze, faryzeusze, esseńczycy, zeloci – świat religijny czasów Chrystusa”, który przedstawił historyk Andrzej Kowalczyk. Temat wzbogacony był prezentacją multimedialną, która ujęła charakterystykę religijności Żydów w I wieku naszej ery.

Prelegent podkreślił rolę i znaczenie Świątyni Jerozolimskiej w życiu religijnym. W odniesieniu do świętego przybytku przedstawiono najważniejsze grupy religijne istniejące w Palestynie przed zburzeniem Świątyni. Ugrupowania zostały omówione z podaniem ich charakterystyki, historii, poglądów teologicznych, obrzędów oraz tematów spornych, które im towarzyszyły. W odniesieniu do Esseńczyków przedstawiono ich związki ze wspólnotą z Qumran. Zwrócono uwagę na tematykę „zwojów” tej wspólnoty, wskazując najważniejsze teksty znalezione w grotach nad Morzem Martwym. Były to: „Reguła Zrzeszenia”, „Dokument Damasceński”, „Reguła wojny” oraz „Zwój miedziany”.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>