Archiwum

Spotkanie PTEw w Koszalinie

Największym wydarzeniem tego roku dla Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego była organizacja XIX Forum Ewangelickiego. Kolejną inicjatywą koszalińskiego Oddziału było zorganizowanie spotkania promocyjnego, dotyczącego najnowszej publikacji pod red. nauk. J. Kłaczkowa pt. „Kościoły Luterańskie na ziemiach Polskich (XVI-XX w.)” w ramach XX Koszalińskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Wydarzenie to miało to miejsce 17 października, w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie.

Prelegentami byli współautorzy tego 3-tomowego dzieła: prof. Małek, prof. Stegner, dr Kłaczkow oraz dr Birecki. Jako pierwszy głos zabrał dr Kłaczkow, który kolejno przedstawił zaproszonych gości. Mówił o ewangelickich Kościołach unijnych w Drugiej Rzeczpospolitej. Mówcy opowiedzieli o swojej pracy jaką włożyli w przygotowaną publikację. Dr Piotr Birecki skupił się nad badaniami architektury ewangelickiej w czasach nowożytnych. Prof. Małłek przybliżył początki Reformacji w Prusach Książęcych i ich powtórnej ewangelizacji. Prof. Stegner z kolei opowiedział o podstawach przemysłu włókienniczego w XIX wieku, jak i życiu luteran na terenie Królestwa Polskiego (1795-1918). Ostatnim elementem spotkania była dyskusja, podczas której głos zabrał również prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Koszalinie.

Na spotkaniu nie zabrakło również reprezentantów mediów i jednostek kulturalnych, takich jak Telewizja Kablowa Koszalin, Radio Koszalin oraz Muzeum w Koszalinie.

PTEw Oddział w Koszalinie każdego miesiąca będzie stawiać sobie nowe cele, jak m.in. organizacja różnorodnych spotkań kulturalnych, które będą przybliżać historię, teraźniejszość, jak i przyszłość ewangelicyzmu.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>