Archiwum

Pierwsze półrocze 2013 roku w cieszyńskim oddziale PTEw

Rok 2013 zapowiadał się pod znakiem znaczących zmian w zarządzie oddziału. Z przyczyn obiektywnych wycofały się z pracy w zarządzie trzy osoby, natomiast zapowiedź rezygnacji prezesa, sprawującego tą funkcję od 1989 r., wywołała głębokie zaniepokojenie. Jego wycofanie się z pracy w zarządzie mogłoby być przyczyną rozchwiania się dotychczasowej, stabilnej pozycji oddziału. Nie wnikając w dalsze dywagacje, długoletni prezes Władysław Sosna uległ perswazjom pod warunkiem, że pozostali, zwłaszcza nowi członkowie zarządu, nie okażą się „papierowymi”. Tak więc na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (17 stycznia) po raz pierwszy doszło do jawnych wyborów kandydatów do nowego zarządu, przedstawionych przez komisję matkę, gdyż innych zebrani nie zgłosili.

Prezesem pozostał Władysław Sosna, a do zarządu weszły trzy osoby ze „starego” zarządu (Nina Barton, Marcin Mrózek i Emilia Sosna) oraz troje nowych: Halina Czaderna, Krzysztof i Piotr Zagórowie. Następne miesiące stały pod znakiem doszlifowywania się „nowego” zarządu. Miało też w ciągu półrocza dojść wykruszenia się dwóch cennych dla klubu PTEw prelegentów, co przy cotygodniowych spotkaniach klubowych nie jest bez znaczenia.

Patrząc na pracę Oddziału niejako spoza opłotków, jego działalność biegnie normalnie, opracowany plan pracy na 2013 r., z małymi modyfikacjami, realizowany jest z żelazną konsekwencją. W pierwszym półroczu odbyło się 21 spotkań klubowych, na których dziesięciu prelegentów wygłosiło 21 prelekcji: ks. Jerzy Bellow, ks. Grzegorz Brudny (3), mgr Anna Guznar, mgr Halina Hajdamowicz, mgr Stefan Król (2), ks. Adam Malina, mgr Krystyna Penkała, ks. dr Stanisław Piętak, mgr Stanisława Ruczko (6) i Władysław Sosna (4).

Obok spotkania poświęconego 150. rocznicy „Zwiastuna Ewangelicznego” przypomniano następujące postacie: Jerzego Hadynę, Hipolita Cegielskiego, Marię Rodziewiczówną, ks. Józefa Londzina, Karola Piegzę, ks. sup. Jozefa Miloslawa Hurbana, ks. Arnolda Źlika, Józefa Pilcha, Józefa Piotra Lompę, ks. Augusta Hermana Franckego, Jerzego Cienciałę, Juliusza Zborowskiego, Alojzego Gembalę, Aleksandra Świętochowskiego, Sören Aabye Kierkegaarda, ks. Jerzego Tyca, Gustawa Przeczka, księcia brzeskiego Ludwika I, ks. sup. Michała Józefa Jastrzębskiego i Jana Matejkę.Obelisk cichociemnych w Dębowcu

Popiersie Józefa Pietera (Ochaby)

Wystawa w piwnicach ratusza w Strumieniu

Przed Muzeum Biograficznym Zofii Kossak w Górkach Wielkich

Nowy zajazd pod szczytem
RównicyW pozostałych trzech czwartkach pierwszego półrocza odbyły się trzy wycieczki. Na pierwszej z nich (2 maja – otwarcie sezonu) zatrzymano się przy drewnianym kościółku w Zamarskach, obelisku cichociemnych w Dębowcu, popiersiu prof. Józefa Pietera w Ochabach, następnie zwiedzono ekspozycję historyczną poświęconą ks. Oskarowi Zawiszy w pięknie odrestaurowanych piwnicach strumieńskiego ratusza, Muzeum Biograficzne Zofii Kossak w Górkach Wielkich, i na zakończenie skorzystano z gościny nowego zajazdu pod szczytem Równicy.Smażenie jajecznicy na Bagińcu (RCz)

Na Bagińcu (RCz)

Ośrodek wypoczynkowy na Bagińcu (RCz)

Kościół ewangelicki w Piosku (RCz)

Wieża kościoła w Bystrzycy (RCz)

W kościele ewangelickim w Bystrzycy (RCz)Druga wycieczka (30 maja) połączona była z tradycyjnym smażeniem jajecznicy. Na trasie zatrzymaliśmy się w nadgranicznej Galerii Jana Kukuczki w Istebnej-Jasnowicach. „Obrzędu” smażenia jajecznicy dokonaliśmy w pięknie położonym ośrodku wypoczynkowym na Bagińcu, już w granicach Republiki Czeskiej. Następnie oglądnęliśmy nowo zbudowany kościół ewangelicki w Piosku. Na obiedzie zatrzymaliśmy się w głębokiej Dolinie Łomnej. Ostatnim punktem zatrzymania był kościół ewangelicki i cmentarz w Bystrzycy.
Pomnik Hymnu Słowacji w Dolnym Kubinie (Słowacja)

Kościół w Dolnym Kubinie

Grób Jana Kalincziaka w Martinie

Kościół ewangelicki w Martinie
(Słowacja)

Trzecia wycieczka (20 czerwca) wiodła na Słowację, naokoło Wielkiej Fatry (Rużomberok – Harmanec – Martin), z tą tylko różnicą, że pokonaliśmy odcinek starej drogi dostępnej dla lżejszych pojazdów (a takim jechaliśmy) przez Wielki Szturzec (1010 m). Nawierzchnia tej starej hawiarskiej drogi, łączącej ongiś dwa górnicze miasta Rużomberok z Banską Bystricą, nie była zachwycająca, natomiast podziwu godne jest jej wytyczenie, być może już w XVI w., pełne ostrych zakrętów i różnicy wzniesień ponad 500 m. Przejazd drugą, nowoczesną drogą na granicy Wielkiej Fatry i Gór Kremnickich (przez Mały Szturzec), była już fraszką. W Martinie pokłoniliśmy się m.in. prochom Jana Kalincziaka, ongiś dyrektora Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie. Wstąpiliśmy także do Muzeum Etnograficznego, a w centrum do kościoła ewangelickiego i zadumali się przy tablicy pamiątkowej przypominającej ogłoszenie Memorandum Narodu Słowackiego i twórców Słowackiej Macierzy. Pierwszym punktem zatrzymania był Dolny Kubin, ongiś siedziba żupy orawskiej, dziś miasto z dumą przypominające wielkich Rodaków.O ile na pierwszych wycieczkach ich program w znacznym stopniu zredukowała deszczowa aura, na trzeciej aktem odwagi było wyjście z sympatycznego autobusiku wprost pod rozżarzone słońcem niebo, zwłaszcza w D. Kubinie i Martinie.

2 marca Oddział był gospodarzem kolejnego, wiosennego zebrania czterech śląsko-cieszyńskich oddziałów PTEw, na którym zapadły m.in. decyzje co do współpracy w 2013 r. i przyjęto wstępną redakcję postulatów dotyczących działalności PTEw, niestety bez odzewu. Ponadto przedstawiciele oddziału uczestniczyli w różnych innych imprezach, takich jak promocja nowych książek w „Augustanie”, czy w promocjach i wernisażach wystaw organizowanych przez Książnicę Cieszyńską. Cieszy współpraca i wymiana prelegentów na linii Cieszyn – Jaworze – Ustroń.

Oddział działa normalnie…, mocując się ze wszystkimi znamionami upływającego czasu, gdyż niezmiennie stoi przed otwartym pytaniem: co po nas? Żniwo wprawdzie jest wielkie, ale nowych robotników jakoś nie widać!

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>