Archiwum

Pierwsze półrocze 2011 r. w cieszyńskim PTEw

W I półroczu 2011 r. uczestnicy spotkań klubowych PTEw mogli wysłuchać 19 prelekcji, poświęconych przede wszystkim przypomnieniu ludzi zasłużonych dla kultury i nauki, zarówno dla Śląska Cieszyńskiego, jak i w skali kraju, których okrągłe rocznice urodzin lub śmierci przypadły w bieżącym roku. Były to w kolejności następujące postacie: Jan Heweliusz, Jan Broda, Franciszek Świder, Ks. dr Aleksander Schoeneich, Jerzy Szaniawski, Józef Duda, Jan Potocki, Józef Łysek, Alojzy Milata, Joachim Lelewel, Władysław Tatarkiewicz, Maria Wardasówna, Wojciech Bąk, Aleksander Kotsis, Ks. Karol Barth, Jan Sztwiertnia, Ks. Emanuel Tlołka, Czesław Miłosz. Jedna prelekcja dotyczyła dziejów protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim: „Od 95 tez do patentu protestanckiego”.

W ramach współpracy śląsko-cieszyńskich Oddziałów PTEw wygłoszone zostały dwie prelekcje w oddziałach w Jaworzu i w Ustroniu.

Z założonego planu zrealizowano dotąd 4 wycieczki: do Doliny Czeladenki (Czechy), do Bojnic (Slowacja), do Rycerki Górnej i na Sułów (Czechy). W ramach współpracy z oddziałem jaworzańskim PTEw oddział cieszyński usłużył przewodnictwem wycieczek do Wilkolinca (Słowacja) i dwukrotnie do Ostrawy.

W czerwcu udało się także doprowadzić do wydrukowania IV wydania „Śpiewnika klubowego PTEw”, zmienionego i uzupełnionego. Promocja nowego śpiewnika miała miejsce na 240 wycieczce oddziału PTEw na Sułów.

PTEw stale jest obecne na łamach wydawanego przez Parafię Cieszyńską informatora noszącego tytuł „Wieści Wyższobramskie”. Od lat prowadzony jest cykl artykułów „Ludzie i wydarzenia”, w ramach którego w krótkich notkach biograficznych prezentowane są różne zasłużone postacie i co ważniejsze wydarzenia historyczne związane z Reformacją. W sześciu kolejnych odcinkach (154–159) zaprezentowano 61 postaci i 6 wydarzeń. Ponadto, na bieżąco czytelnicy „Wieści” informowani są o najważniejszych wydarzeniach w oddziale i zapowiedziach na dany miesiąc.

22 maja po nabożeństwie jubileuszowym kościoła Jezusowego (302 rocznica ustanowienia miejsca pod budowę kościoła) nastąpiła krótka uroczystość poświęcenia trzech symbolicznych tablic: Wiara – 1517, Nadzieja – 1709 i Miłość – 2009. Wygłoszone zostały trzy refleksje: przy pierwszej i trzeciej przemówili proboszcz ks. Janusz Sikora i proboszcz pomocniczy ks. Tomasz Chudecki, przy środkowej prezes Oddziału PTEw Władysław Sosna, inicjator tablic.

Członkowie oddziału uczestniczyli także w koncertach i sesjach poświęconych Janowi Brodzie i Janowi Sztwiertni organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Cieszynie i współpracujące oddziały PTEw.

26.03.2011 odbyło się dziesiąte już zebranie tzw. Grupy Wyższobramskiej, czyli zarządów oddziałów PTEw z Bielska, Cieszyna, Jaworza, Ustronia i Wisły, którego gospodarzem był oddział cieszyński. Omówiono na nim plany pracy na 2011 r.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>