Archiwum

Sesja „Reformacja między Wschodem a Zachodem”, Warszawa, 22-28 października 2010

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 22-28 października odbędzie się kolejna sesja Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Wschodniej tym razem poświęcona reformacji i zatytułowana „Reformacja między Wschodem a Zachodem”.

Wykłady na październikowej sesji zostaną wygłoszone przez znakomitych znawców przedmiotu. Dwoje profesorów zagranicznych po raz pierwszy pojawi się z wykładami w Polsce. Prof. Howard Hotson z Uniwersytetu w Oxfordzie, obecny prezydent International Society for Intellectual History, wystąpi dwukrotnie: w poniedziałek, 25.10 o godz. 17.30 przedstawi projekt badawczy „Cultures of Knowledge” (www.culturesofknowledge.org) poświęcony kontaktom intelektualnym w Europie w okresie wczesnonowożytnym i digitalizacji ówczesnej korespondencji. Tę prezentację organizujemy we współpracy z Pracownią Edytorstwa Źródeł IBI AL UW. We wtorek, 26.10 o godz. 15.00 prof. Hotson wygłosi wykład pt. „Further Reformation and Universal Reform in central and western Europe, 1570-1660” („Druga reformacja i reforma uniwersalna w Europie środkowej i zachodniej w latach 1570-1660”).

Kolejnym zagranicznym gościem sesji występującym po raz pierwszy z wykładem na polskim uniwersytecie będzie prof. Irena Backus z Uniwersytetu Genewskiego należąca do grona najwybitniejszych na świecie znawców kalwinizmu. Prof. Backus, absolwentka Oxfordu, jest z pochodzenia Polką, urodziła się w Warszawie. Jest to jej pierwsza wizyta w Polsce od roku 1973. We środę, 27.10 o godz. 16.00 wygłosi wykład pt. „How to create a reformer’s image. 16th century biographies of the major figures of the European Reformation” („Jak tworzyć wizerunek reformatora. Szesnastowieczne biografie czołowych postaci reformacji europejskiej”). Dotyczy on problematyki rozwiniętej szerzej w jednej z jej najbardziej znanych książek „Life Writing in Reformation Europe: Lives of Reformers by Friends, Disciples and Foes” (Ashgate, 2008).

Z wykładami o bardziej szczegółowej problematyce przyjadą z zagranicy profesorowie Willem J. van Asselt z Uniwersytetu w Utrechcie oraz Michael G. Müller z Martin-Luther-Universität w Wittenberdze. Na sesji wystąpią też stali współpracownicy naszej Komisji, dr Dariusz M. Bryćko (Grand Rapids – Kłajpeda), dr Grantley McDonald (Leuven) i dr Alan Ross (Getynga).

Wszystkie wykłady wygłaszane w języku angielskim będą symultanicznie tłumaczone na język polski.

Wykłady w języku polskim na temat różnych aspektów reformacji i kontrreformacji wygłoszą znawcy tej problematyki, profesorowie Małgorzata Grzegorzewska (UW), Krzysztof Koehler (UKSW), Rafał M. Leszczyński (ChAT), Janusz T. Maciuszko (ChAT), Dariusz Rott (UŚ), Piotr Urbański (USz) oraz dr Piotr Oczko (UJ) i dr Yahor Prystauka (Białoruski Uniwersytet Państwowy), a także doktoranci kończący już rozprawy poświęcone tej problematyce: Michał Choptiany (UJ), Jakub Koryl (UJ) i Adam Urbanik (UŚ).

Współczesną sytuację kościołów protestanckich w Polsce przedstawią na odrębnym panelu w sobotę, 23.10 ich przedstawiciele – dr Jan Szturc, prof. Jarosław Świderski oraz prof. Tadeusz J. Zieliński, dziekan Wydziału Teologicznego ChAT.

27.10 o godz. 17.45 odbędzie się promocja dwu książek: „Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Postulaty badawcze” (red. P. Wilczek) oraz „Purytanie. Biografie i dzieła” (przekład amerykańskiej książki J.R. Beekego i R.J. Pedersona).

Pełny program sesji znajduje się na stronie internetowej MSH pod adresem:
www.ial.org.pl/msh/zdjecia/sesja10_10refo/index.html.

Wszystkie wykłady i prezentacje odbędą się w siedzibie Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 72 (sala konferencyjna, poziom -1).

Bardzo zachęcamy Państwa do udziału w konferencji. Prosimy o rozpropagowanie tej informacji w swoich środowiskach – zarówno wśród wykładowców, jak i studentów i doktorantów oraz wszystkich osób zainteresowanych.

Łączymy wyrazy szacunku

prof. dr hab. Piotr Wilczek – organizator sesji
mgr Joanna Majchrzyk – sekretarz sesji

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>